[[suggestion]]
Swaziland
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Mbabane

Språk

Engelska, siSwati

Religion

Kristna zionister (en blandning mellan kristendom och inhemska religioner) 40 %, katoliker 20 %, muslimer 10 %, andra (anglikaner, baha'i, mormoner, metodister, judar, ospecificerad/ingen) 30 %

Befolkningsantal

1 451 428 (Juli 2016)

Area

17 364 kvadratkilometer

Valuta

Emalangeni

Bruttonationalinkomst per invånare

10 782 PPP$

Nationaldag

6 september

Andra landsidor

Geografi

För att vara ett så pass litet land har Swaziland ett väldigt varierat landskap; från bergen som ligger vid gränsen till Moçambique, till savannerna i öst och regnskogen i nordvästra delen av landet. Swaziland har huvudsakligen ett subtropiskt klimat, men på grund av bergen är det stora variationer i temperatur och nederbörd. De senaste åren har befolkningen varit särksilt plågad av långa torrperioder. Detta har skapat problem för jordbruket och många som bor på landsbygden kämpar med att få tilläckligt med mat. Dessutom har överbetning lett till jorderosion. Swaziland har ett rikt växt- och djurliv, men många av de större däggdjuren har försvunnit eller minskat i antal, på grund av jakt och jordbruksverksamhet.

Historia

Det har troligen bott människor i Swaziland i nästan 100 000 år. Kungadömet Swaziland upprättades för första gången på 1800-talet under kung Sobhuza I. Det var under Sobhuza I regim som landet fick namnet Swaziland efter bantustammen Swazi, som hade börjat invandra till området på 1400-talet. Den nederländska republiken Transvaal försökte på 1890-talet ta kontrollen över Swaziland men lyckades inte. Efter Boerkriget (år 1899-1902) blev Swaziland ett brittiskt protektorat. Swaziland blev åter självständigt först år 1968 och kungadömet återupprättades. Den politiska situationen har sedan dess varit präglat av kampen mellan kungahuset och de som kämpar för ett mer demokratiskt Swaziland.

Ekologiskt fotavtryck

1 4

1,5

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Swaziland genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,5 jordklot

Samhälle och politik

Även om den nya grundlagen från 2006 öppnar för lite fler medborgerliga rättigheter, har kungen i Swaziland all makt i praktiken. Kungenär statschef, och utnämner landets regering. Många av ministrarna, bland annat statsministern, tillhör kungafamiljen. Kungen har också ett råd, Swaziernas nationella råd, som han utnämner själv. Dessutom äger kungen all mark i hela Swaziland. Det finns ett parlament, som i teorin ska stifta landets lagar. Kungen har dock vetorätt i alla omröstningar kring lagförslag (och kan därmed stoppa lagar från att godkännas) och kan upplösa parlamentet när han vill. Politiska partier var länge förbjudna, och det finns fortfarande inga partier. Däremot har det bildats många oppositionsgrupper som kämpar för att landet ska bli mer demokratiskt. Deras krav förmedlas genom fackföreningarna.

Skillnaderna mellan fattiga och rika i landet är enorm. Kung Mswati III, den nuvarande kungen av Swaziland, lever ett överdådigt lyxliv medan stora delar av Swazilands befolkning är beroende av bistånd för att överleva. Dessutom är Swaziland ett av de länder i världen som drabbats värst av HIV/AIDS. 2013 var 27,4 % av invånarna mellan 15-49 år HIV-smittade.

Mänsklig utveckling

11

141 av 188

Swaziland är nummer 141 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Swaziland har, jämfört med andra afriaknska länder, förhållandevis hög bruttonationalprodukt (BNP) per invånare, men pengarna är ojämnt fördelade. Majoriteten av befolkningen i Swaziland bor på landsbygden och arbetar inom jordbrukssektorn. Stora plantager producerar sockerrör, majs, citrusfrukter och bomull för export. Den fattiga delen av befolkningen driver småskaligt jordbruk, huvudsakligen för självförsörjning. Sockerproduktionen är landets viktigaste inkomstkälla. Fram till 2000-talet var pengar från swaziländska arbetare i den sydafrikanska gruvindustrin en viktig extra inkomstkälla för många familjer.

Korruption och oansvarigt användande av statens pengar har lett till att många utländska investerare och bidragsgivare varit skeptiska till att investera i landet. När det uppstod en finanskris år 2011 avslog den Internationella Valutafonden (IMF) Swazilands ansökan om lån. Sydafrika beviljade till slut ett lån i utbyte mot att Swaziland lovade att genomföra politiska reformer. På sikt kan HIV/AIDS-epidemin bli Swazilands största ekonomiska problem.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Swaziland för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

0

mennesker i Swaziland

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 7

2,8

barn per kvinna i Swaziland

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53

53

barn som dör per 1000 levande födde i Swaziland

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

3

10 782

BNP per invånare i PPP-dollar i Swaziland

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

1,2

av 10 personer er undernärda i Swaziland

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,97

Ton CO2-utsläpp per invånare i Swaziland

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 0 10

8,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Swaziland

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Swaziland

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Swaziland

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,540

GII-indeksen i Swaziland

Jobb