[[suggestion]]
Sydafrika
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Pretoria (Tshwane) är den administrativa huvudstaden, Kapstaden är den lagstiftande huvudstaden och Bloemfontein är den rättsliga huvudstaden

Etniska grupper

Mörkhyade afrikaner 80,9 %, färgade 8,8 %, vita 7,8 %, indiskt/asiatiskt ursprung 2,5 % (2018)

Språk

Zulu (officiell) 25,3 %, isiXhosa (officiell) 14,8 %, Afrikaans (officiell) 12,2 %, Sepedi (officiell) 10,1 %, Setswana (officiell) 9,1 %, engelska (officiell) 8,1 %, Sesotho (officiell) 7,9 %, Xitson (officiell) 3,6 %, siSwati (officiell) 2,8 %, Tshivenda (officiell) 2,5 %, isiNdebele (officiell) 1,6 %, övriga (inklusive språken Khoi, Nama och San) 2 %; notera - data representerar det språk som talas oftast hemma (2018)

Religion

Kristna 86 %, förfäder, stam-, animister eller andra traditionella afrikanska religioner 5,4 %, muslimer 1,9 %, övriga 1,5 % (2015)

Befolkningsantal

56,978,635 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1 219 090 kvadratkilometer

Valuta

Rand

Bruttonationalinkomst per invånare

15 905 PPP$

Nationaldag

27 april

Andra landsidor

Geografi

Sydafrika ligger längst ner i söder på den afrikanska kontinenten och har Indiska Oceanen i öst och Atlanten i väst. Ett subtropiskt fuktigt klimat präglar landets östkust medan klimatet i väst är torrare och mer tempererat. Landskapet domineras av den gigantiska inlandsplatån, medan bergskedjan Drakensberg reser sig i öst. Bergen sträcker sig i en båge från gränsområdet i nordöst, till Öst på Kapplandet. Längs kusten hittar man de smala och mer fruktbara landremsorna. I östra delen av landet ligger den lilla enklaven Lesotho, helt omgiven av Sydafrika. Sydafrika har ett rikt växt- och djurliv och stora områden har därför fått status som värnade nationalparker. Bristen på vatten är Sydafrikas kanske största miljöproblem. Det är ideligen större efterfrågan men vattenresurserna är knappa. Förorening i form av sur nederbörd leder till jorderosion och utbredning av öken på odlingsbar jord.

Historia

Några av världens äldsta arkeologiska fynd har upptäckts i Sydafrika. Spår i form av grottmålningar kan dateras ända tillbaka till år 20 000 f.kr. Landets moderna historia startade runt år 1652 då nederländare grundade Kappkolonin som var en påfyllningsstation för skepp som reste mellan Europa och Asien. Koloniseringen gjorde att nästan alla ursprungliga bebyggare blev utrotade eller blev slavar för européerna. Storbritannien förfogade senare över Kappkolonin och förbjöd slaveriet, vilket ledde till att nederländarna (boerna) emigrerade för att bilda egna republiker i landet. Förhållandet mellan europeiska koloniherrar och den svarta befolkningen var präglat av förtryck och slaveri. Dessutom förekom det en rivalitet mellan engelsmännen och nederländarna. Diskriminering och rasism har präglat större delen av Sydafrikas moderna historia.

Nationalpartiet (NP) antog från år 1948 lagar som kategoriskt förtryckte och exkluderade landets svarta majoritet från politiska, sociala och ekonomiska rättigheter. Denna rasdiskriminerade regim blev kallad Apartheid och blev i början på 1990-talet avskaffad efter massivt internationellt påtryckande, och allmän rösträtt infördes. Oppositionspolitikern Nelson Mandela frigavs efter 28 år i fångenskap. År 1994 valdes han till president och den systematiska diskrimineringen upphörde.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 1

2,2

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Sydafrika genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,2 jordklot

Samhälle och politik

Frihetsrörelsen ANC har fortfarande regeringsmakten i Sydafrika. Efter Mandelas tillbakadragande från politiken har korruptionsanklagelser härjat den nya politiska ledningen och skapat splittringar i ANC. Det största oppositionspartiet Democratic Alliance (DA) har fått större anslutning men utgör fortfarande inte någon reellt politiskt alternativ till ANC. Även om apartheid inte längre är gällande i praktisk politik så är arvet från regimen oerhört synligt. Det är fortfarande stora sociala skillnader mellan svarta och vita och dessutom är det mycket kriminalitet och fattigdom. Arbetslösheten utgör en av de största politiska utmaningarna, då 25 procent av befolkningen saknar jobb. Sydafrikas vuxna befolkning har världens högsta förekomst av HIV/AIDS. Arbetet med att dela ut mediciner går trögt och många har ännu inte tillgång till medicinsk behandling. Treatment Action Campaign (TAC) är en av de viktigaste aktörerna i kampen mot HIV/AIDS och har ändrat landets politik på detta område.

Mänsklig utveckling

14

107 av 188

Sydafrika är nummer 107 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

ANC har sedan år 1996 fört en nyliberal ekonomisk politik med mål om ökande ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Idag är Sydafrika ett medelinkomstland. Landet har en ökande medelklass bland den svarta delen av befolkningen och fler får möjlighet till arbete och utbildning. Den ekonomiska tillväxten har gett ökade investeringar i offentliga tjänster och infrastruktur. Sydafrika har alltid varit ett av Afrikas ekonomiska maktcentrum. Den sydafrikanska finanssektorn är välutvecklad och den sydafrikanska börsen är den viktigaste i Afrika. Idag utgör guld och ädelstenar fortfarande hälften av landets totala export och landet är annars världens största producent av metallerna mangan, platina och krom. Trots att Sydafrikas ekonomi är på väg uppåt så har inte tillväxten varit stark nog för att göra särskilt mycket för de allra fattigaste. De största utmaningarna för landets ekonomi är den höga arbetslösheten och den skeva fördelningen av landets rikedom. Landet tar emot internationellt bistånd.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sydafrika för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

60 414 495

mennesker i Sydafrika

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

Ingen statistik tillgänglig
barn per kvinna i Sydafrika

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33

33

barn som dör per 1000 levande födde i Sydafrika

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

4

15 905

BNP per invånare i PPP-dollar i Sydafrika

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

av 10 personer er undernärda i Sydafrika

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6

6,69

Ton CO2-utsläpp per invånare i Sydafrika

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 7 10

8,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Sydafrika

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Sydafrika

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 0

9,0

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Sydafrika

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,405

GII-indeksen i Sydafrika

Jobb