[[suggestion]]
Sydkorea
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Seoul

Etniska grupper

Koreaner, andra/ospecificerad/ingen

Språk

Koreanska, engelska

Religion

Kristna 31,6 %, buddhister 24,2 %, andra/ospecificerad/ingen

Befolkningsantal

48 184 000

Area

99 720 kvadratkilometer

Valuta

Won

Bruttonationalinkomst per invånare

44 011 PPP$

Nationaldag

15 augusti

Andra landsidor

Geografi

Sydkorea ligger på den sydligaste delen av den koreanska halvön och är ett bergrikt land. 70 procent av landområdet är berg. Längs östkusten stupar fjällen tvärt ner i havet medan det i väst, i det grunda Gula havet, finns många öar och naturliga hamnar.

Landet har monsunklimat med kalla vintrar och varma, fuktiga somrar. Från slutet av juni till augusti är det regntid och mer än hälften av den årliga nederbörden faller under den perioden. Bara de sydligaste delarna av landet har över noll grader om vintern. Dessa områden blir ofta drabbade av tyfoner.

Sydkorea har på senare år huggit ned mycket skog och de ursprungliga skogsområdena är i stort sett borta. Andra miljöproblem landet sliter med är sur nederbörd, överfiske och förorening av vatten som en följd av fabriksutsläpp. Luftkvaliteten är också dålig i de största städerna.

Historia

Den koreanska civilisationen är över 4000 år gammal. Före andra världskriget var området en del av landet Korea som bildades från tre kungariken. Koreas historia präglas av att landet är geografiskt placerad mellan Kina och Japan. I många århundraden var det Kina som hade störst inflytelse över den koreanska halvön men från slutet av 1800-talet fick Japan övertaget. Landet var ett japanskt protektorat från 1905 till slutet på andra världskriget.

Efter Japans nederlag i kriget, blev Korea delat i två zoner som var ämnade att vara tillfälliga. De nordliga zonen blev administrerat av Sovjetunionen och den södra av USA. Rivaliserande regeringar etablerades i dem två landsdelarna. År 1948 blev först Sydkorea och sen Nordkorea proklamerade som självständiga stater. USA och Sovjetunionen drog sig ur. Trots det fortsatte USA att spela en viktig roll i Sydkorea, både ekonomiskt, militärt och politiskt.

Koreakriget bröt ut år 1950, efter nordkoreansk aggression. Medan USA och en FN-stöttad styrka försvarade Sydkorea fick Nordkorea militärt stöd av Kina och Sovjetunionen. När kriget avslutades efter tre år var gränsen i stora drag oförändrad, men 2,5 miljoner människor hade mist sina liv. Ett fredsavtal mellan de två staterna är ännu inte undertecknat och gränsen är stängd. 

I början av 60-talet tog Park Chung Hee makten genom en militärkupp. Först år 1988 tvingade protester fram demokrati och en grundlag som säkrade de mänskliga rättigheterna för landets befolkning.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 6

3,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Sydkorea genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,7 jordklot

Samhälle och politik

Sydkorea är en republik och en enhetsstat där presidenten är stats- och regeringschef. Sydkorea har varit demokratiskt sedan grundlagsändringen 1988 som stärkte parlamentets makt över presidentens. Presidenten har däremot fortfarande mycket makt. Mandatperioden för en president är 5 år och personen kan inte väljas om.

Relationen till Nordkorea präglar politiken och är också en demokratisk utmaning. Den nationella säkerhetslagen förbjuder "statsfientliga aktiviteter" och kontakt med nordkoreanerna utan regeringens tillåtelse. Lagen har länge använts för att begränsa politisk verksamhet och undertrycka oppositionen. Nordkoreas atomprovsprängningar och raketuppskjutningar har det sista årtiondet bidragit till hårdare krigsretorik och fientliga attityder mellan länderna.

Täta band mellan politiker och olika näringslivsledare har varit problematiskt i Sydkorea. Stora korruptionsavslöjanden har gjort att de två förgående presidenterna fängslats för förskingring och mutor. Den förgående presidenten, Park Geun-hye var landets första kvinnliga president. Hon ställdes inför riksrätt avtjänar en dom på 24 år efter en stor korruptionsskandal år 2016. I maj 2017 blev den liberala Moon Jae-in, från det demokratiska partiet, vald efter två presidentperioder med konservativt styre.

Menneskelig utvikling

22 av 186

Sydkorea är nummer 22 av 186 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index. Se statistik för HDI i alla länder

Ekonomi och handel

Sydkorea har haft en enorm ekonomisk tillväxt sedan Koreakriget 1950-1953 och har gått från att vara ett av världens fattigaste länder till att bli en av världens största ekonomier. Utvecklingen har nåtts genom att kombinera statlig kontroll med marknadsekonomi, samt att landet har importerat råvaror som sedan förädlas till olika exportvaror. Sydkorea har få naturresurser och både importerar och exporterar väldigt mycket.

Landet är idag en av världens största skeppbyggarnationer och ligger långt framme när det gäller produktionen av bilar, olika petrokemiska produkter och avancerade elektroniska produkter. Sydkorea är också en av världens ledande fiskarnationer men den positionen är idag hotad på grund av överfiske.

Sydkoreas ekonomi är dominerat av stora familjeägda konglomerat som kallas chaebol. Hyundai och Samsung är två av dem. Landet drabbades hårt av den asiatiska finanskrisen i slutet av 1990-talet och av den internationella finanskrisen 2008-2009. Sedan dess har ekonomin stabiliserats igen.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Sydkorea för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

0

mennesker i Sydkorea

Fattigdom

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11,57

Ton CO2-utsläpp per invånare i Sydkorea

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9

10,0

av 10 personer har tilgang til rent vann i Sydkorea

Utdanning

Likestilling

Arbeid