[[suggestion]]
Taiwan
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Taipei

Etniska grupper

Tadzjikiska 84,3 % (inkluderar Pamiri och Yagnobi), uzbekiska 13,8 %, övriga 2 % (inklusive kirgiziska, ryska, turkmeniska, tatariska, arabiska) (2014)

Språk

Mandarin (officiell), taiwanesiska, hakkadialekter

Religion

Buddhister/taoister 93 %, kristna 4,5 %, andra/ospecificerad/ingen 2,5 %

Befolkningsantal

8,990,874 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

36 193 kvadratkilometer

Valuta

Taiwan-dollar

Nationaldag

10 oktober

Andra landsidor

Geografi

Mer än hälften av Taiwan är täckt av tät skog. Merparten av denna skog växer på östra delen av ön, i glest befolkade bergsområden. I väster finns bördiga slättområden där det bedrivs mycket jordbruk. De flesta av landets naturliga hamnar finns på västkusten och det är också där som nästan 90 procent av befolkningen bor. Taiwan ligger mellan två klimatzoner och det är stora skillnader mellan norr och söder. Längst norrut är klimatet tempererat, med milda vintrar och varma somrar, medan det i söder är tropiskt klimat med höga temperaturer året runt. Landet har länge lidit av surt regn på grund av luftföroreningar. Detta beror på utsläpp både från den egna industrin och från det kinesiska fastlandet. Det sura regnet har förstört många jordbruksområden. Taiwan saknar lämpliga anläggningar för avloppsrening och förorenat vatten är ett stort problem, särskilt på landsbygden.

Historia

Hankineser har bott i Taiwan sedan medeltiden men ön blev en del av Kina först i slutet av 1600-talet. Taiwan förblev en kinesisk provins i mer än 200 år. År 1895 överlämnades ön till Japan som en del av uppgörelsen efter kriget mellan Kina och Japan. Under japanskt styre moderniserades Taiwan på mycket kort tid där kraftnätverk, vägar och industri bygges upp. Efter andra världskriget tvingades Japan lämna tillbaka Taiwan till Kina. Övertagandet skedde samtidigt som det rasade inbördeskrig mellan kommunister och nationalister i Kina. Kriget hade en avgörande betydelse för Taiwan. År 1949 flydde det kinesiska nationalistpartiet (Kuomintang) till ön och utropade sig som Kinas rättmätiga regering under namnet Republiken Kina. Under perioden 1949-1971 var Republiken Kina erkänd av det internationella samfundet som Kinas verkliga regering. Sedan år 1971 och fram till idag har FN och de flesta av världens länder erkänt Folkrepubliken Kina på fastlandet som representant för Kinas befolkning. Taiwan var en enpartistat under nationalistpartiets kontroll fram till år 2000 då oppositionspartiet Demokratiska framstegspartiet vann presidentvalet. Partiet har börjat ge upp sitt krav om att överta makten över Fastlandskina och påbörjat en gradvis taiwanisering av politiken. Taiwansk dialekt har blivit ett officiellt språk, och för första gången kan taiwaneserna ha framträdande positioner inom staten. 

Ekologiskt fotavtryck

Ingen statistik tillgänglig

0,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Taiwan genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,0 jordklot

Samhälle och politik

Även om Taiwan i praxis varit självständigt sedan år 1949 har landet inte erkänts som en självständig stat. Under Kuomintangs styre blev taiwanesisk kultur och identitet mycket förtryckt till fördel för kinesiska traditioner. Inga andra partiet förutom Kuomintang var tillåtna och många politiska aktivister förföljdes och avrättades. Grundlagen från år 1947 var från början skrivet för att gälla hela Kina (Taiwan och Fastlandskina), men mot slutet av Kuomintangs styre i Taiwan anpassades grundlagen till de taiwanesiska förhållandena. Den största politiska skiljelinjen i landet går fortfarande mellan de som vill frigöra sig från Kina och bli en egen självständig stat och de som strävar efter att förenas med Kina. Under de senaste åren har landets förhållande med Kina blivit något bättre. Presidenten väljs genom direktval vart fjärde år och kan sitta högst två perioder. Dessutom finns det fem yuan. Parlamentet är den lagstiftande yuan medan regeringen är den utövande yuan. Det finns en juridisk yuan som domstol, en kontroll-yuan som granskar statens arbete och en undersökande yuan som prövar utnämnelser av tjänstemän.

Kina och Taiwan har bland annat ingått i handelsavtal med varandra. Detta öppnade upp för en starkare kontakt mellan regeringarna och tillät öppna resor mellan länderna. Efter att Demokratiska framstegspartiet (DPP) tog över makten 2016 har förhållandet länderna emellan dock återigen blivit kallare. Kina har brutit den officiella kontakten och har valt att blockera Taiwans deltagande i internationella organisationer.

Mänsklig utveckling

0

av 188

Taiwan är nummer av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Taiwan upplevde en enorm ekonomisk utveckling efter andra världskriget och är idag bland de rikaste länderna i Asien. På 50 år mer än tiodubblades bruttonationalprodukten (BNP) och jordbruket ersattes med avancerad industri. En mycket liten hemmamarknad har tvingat landet att göra stora satsningar på export. Uppgången skedde eftersom regeringen satsade stort på att producera vissa varor som Taiwan kunde erbjuda billigare på världsmarknaden än någon annan, såsom textilier och livsmedel. Landets läge gjorde det till en idealisk handelspartner för länder som Japan och USA och år 2010 skrev Taiwan under ett viktigt handelsavtal med Kina. Taiwan har lyckats hänga med i utvecklingen i världshandeln och övergick till i tung industri på 1970-talet och datorteknik på 1990-talet. Regeringen har länge kontrollerat stora delar av ekonomin men har nyligen överlämnat mer och mer till marknadskrafterna. Taiwan producerar för närvarande en oerhörd mångfald av högteknologiska varor för export, från bilar och leksaker till bärbara datorer och skor. Exportberoendet gjorde att Taiwan blev mycket hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2008 och eurokrisen på 2010-talet. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Taiwan för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

0

mennesker i Taiwan

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

Ingen statistik tillgänglig
barn per kvinna i Taiwan

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

Ingen statistik tillgänglig
barn som dör per 1000 levande födde i Taiwan

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

Ingen statistik tillgänglig
BNP per invånare i PPP-dollar i Taiwan

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Taiwan

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

Ingen statistik tillgänglig
Ton CO2-utsläpp per invånare i Taiwan

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

Ingen statistik tillgänglig
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Taiwan

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Taiwan

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Taiwan

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig
GII-indeksen i Taiwan

Jobb