[[suggestion]]
Tchad
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

N'Djamena

Etniska grupper

Sara (Ngambaye / Sara / Madjingaye / Mbaye) 30,5%, Kanembu / Bornu / Buduma 9,8%, Arab 9,7%, Wadai / Maba / Masalit / Mimi 7%, Gorane 5,8%, Masa / Musseye / Musgum 4,9%, Bulala / Medogo / Kuka 3,7%, Marba / Lele / Mesme 3,5%, Mundang 2,7%, Bidiyo / Migaama / Kenga / Dangleat 2,5%, Dadjo / Kibet / Muro 2,4%, Tupuri / Kera 2%, Gabri / Kabalaye / Nanchere / Somrai 2% , Fulani / Fulbe / Bodore 1,8%, Karo / Zime / Peve 1,3%, Baguirmi / Barma 1,2%, Zaghawa / Bideyat / Kobe 1,1%, Tama / Assongori / Mararit 1,1%, Mesmedje / Massalat / Kadjakse Chadian et,icities Chadian 0,8% 3,4 %, tchadbor med utländsk etnicitet 0,9 %, utländska medborgare 0,3 %, ospecificerat 1,7 % (2014-15)

Språk

Franska (officiell), arabiska (officiell), sara (i söder), mer än 120 olika språk och dialekter

Religion

Muslimer 52,1 %, protestanter 23,9 %, romersk-katolska 20 %, animister 0,3 %, andra kristna 0,2 %, inga 2,8 %, ospecificerade 0,7 % (2014-15)

Befolkningsantal

17,414,108 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

1 284 000 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (Cooperation Financiere en Afrique Centrale francs)

Bruttonationalinkomst per invånare

1 566 PPP$

Nationaldag

11 augusti

Andra landsidor

Geografi

Landskapet är präglat av stora ökenområden i norr och savannområden i söder. Tchad är ett stort land och detta innebär stora klimatskillnader i landet. Bergstrakterna har mer nederbörd som ger upphov till oaser i lägre områden. Både regnmängden och regntidens varaktighet ökar mot söder, där steppklimat dominerar. I nordliga Tchad ligger den vulkaniska Tibestibergskedjan och når upp till 3000 meter över havet. Mot söder skiftar landskapet mellan bergöken och grusöken och ett hav av sandöken. Sahara går gradvis över till Sudanplatån som sträcker sig tvärs över kontinenten. Här ligger också det avloppslösa Tchadsjön. Det finns stora däggdjur i ökenområdena men djurlivet i söder är något rikare men bland annat elefanter, jordsvin, giraffer, antiloper, lejon, leoparder och geparder.

Tchads miljöproblem är först och främst den dåliga tillgången till rent vatten. Ett annat miljöproblem är avfallshanteringen som gör att både marken och vattnet blir förorenat. Ökenspridningen är ett allvarligt problem i Tchad.  

Historia

Området som utgör dagens Tchad har varit bebott sedan förhistorisk tid och spelade en viktig roll för handeln mellan länderna norr om Sahara. Den dominerande staten i området var Kanem, som blev en ledande islamsk stat som bidrog till utbredningen av islam på 1100-talet. Bland de större kungadömena i det senare Tchad av Baguirmi, Queddaï och Wadai. År 1884 blev området en koloni under Frankrike, något som mötte stort motstånd från lokalbefolkningen. I söder hade missionärer verkat och en stor del av befolkningen blev omvända till kristendomen. Dessa kristna blev använda i kolonialadministrationen och som mellanhand mellan myndigheterna och bönderna. De etniska/kulturella skillnaderna mellan det muslimska norr och det kristna/animanistiska söder har skapar konflikter i det självständiga Tchad och bidragit till inbördeskrigen som härjade landet efter frigörelsen. Nationalistiska krav uppkom efter andra världskriget när flera tusen soldater från Tchad kämpade på den franska sidan. Inre självstyrelse blev infört år 1957 och år 1960 blev Tchad självständigt.  

Tchad har sedan frigörelsen haft 30 år med blodigt inbördeskrig med många fraktioner och involverade. Tidvis stöttade Frankrike (och USA) och Libyen varsin sida i kriget, men Libyen har också periodvis ockuperat delar av Tchad. På 1990-talet påbörjades en demokratiseringsprocess och landet uppnådde en form av fred. År 1998 utbröt nya uppror i norr och dessa har sporadiskt flammat upp trots upprepade fredsavtal. År 2005 förvärrades situationen igen efter att nya upprorsgrupper från Darfur (Västra Sudan) gick till angrep på Tchads sida av gränsen. Detta utvecklade sig till en konflikt mellan Sudan och Tchad och konflikten blossar upp under jämna mellanrum trots flera fredsavtal och internationella fredsstyrkor. 

Ekologiskt fotavtryck

1 0

1,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Tchad genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 1,0 jordklot

Samhälle och politik

Tchad är en republik med flerpartisystem. Presidenten har mycket makt som statschef och överbefälhavare för armén. Han/hon utser premiärministern, som sedan bildar regering. Det koloniala arvet präglarlandets politik och samhälle. Medborgarna är mer lojala mot familjen, klanen och etnisk grupp än mot staten. Konflikt mellan nomadiska muslimer i norr och människor på landsbygden - ofta kristna - i söder är starka. Korruption genomsyrar alla delar av samhället, och regeringen blandas ofta in i arbete för domstolarna. Både regeringsstyrkor och rebellgrupper begår grymheter mot civila och tiotusentals har flytt det politiska våldet.

President Idriss Déby tog makten vid en statskupp år 1990 och har ändrat grundlagen så han kan sitta fler perioder än två. Han blev omvald i ett val som bojkottades av oppositionen år 2011.

Mänsklig utveckling

7

187 av 188

Tchad är nummer 187 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Tchad var en lågt prioriterad koloni under franskt styre och var därför lågt utvecklad vid självständigheten. Många år av inbördeskrig och krig med både Libyen och Sudan har bidragit till att hindra utveckling och ekonomisk tillväxt. Tchad är därför ett av världens minst socialt och ekonomiskt utvecklade land och ett av länderna med mest korruption.

En grundläggande orsak till låg ekonomisk tillväxt är att landet inte har kust, är geografiskt isolerat och har ett ökenklimat med mycket torka. I den södra delen av landet finns det olja och oljeexport har sedan 2003 gett landet ökade intäkter. Före den tiden var Chad var helt beroende av bomullsproduktion och djurhållning.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tchad för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

18 278 568

mennesker i Tchad

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 4 5 6 0

6,1

barn per kvinna i Tchad

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
101 102 103 104 105 106 107

107

barn som dör per 1000 levande födde i Tchad

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

1 566

BNP per invånare i PPP-dollar i Tchad

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 2 3 2 5
6 7 8 9 10

3,2

av 10 personer er undernärda i Tchad

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0

0,14

Ton CO2-utsläpp per invånare i Tchad

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
5 7 8 9 10

5,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Tchad

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

6 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,6

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Tchad

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 7 4 5
6 7 8 9 10

2,7

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Tchad

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,652

GII-indeksen i Tchad

Jobb