[[suggestion]]
Tjeckien
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Prag

Etniska grupper

Tjeckier 64,3 %, moravier 5 %, slovaker 1,4 %, andra/ospecificerad 27,5 % (2011)

Språk

Tjeckiska 95,4 %, slovakiska 1,6 %, andra 3 % (2011)

Religion

Katoliker 10,4 %, protestanter 1,1 %, andra/ospecificerad 54 %, ingen 34,5 % (2011)

Befolkningsantal

10,702,596 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

78 867 kvadratkilometer

Valuta

Tjeckisk krona

Bruttonationalinkomst per invånare

49 946 PPP$

Nationaldag

28 oktober

Andra landsidor

Geografi

Tjeckien är ett öppet slättlandskap omgivet av höga branta berg. Landets högsta berg är Sněžka i Krkonoše (Riesengebirge) med 1602 meter över havet. Landet har ett kontinentalt klimat med långa, kalla och förhållandevis torra vintrar och varma somrar. Skog täcker omkring en tredjedel av landet men i likhet med resten av Mellaneuropa så är stora delar av skogen i Tjeckien, särskilt barrskogen, drabbat av skogsdöd som en följd av påverkan av miljögifter och sur nederbörd. Däggdjursfaunan består av 85 arter, bland annat björn, varg, räv och lodjur.

Miljöproblem Tjeckien står inför är luft- och vattenförsurning. I vissa områden är detta så pass allvarligt att det utgör en reell hälsofara för invånarna. Situationen har förbättrats sedan Tjeckien blev medlem i EU år 2004.

 

Historia

Tjeckien upprättades som självständig stat år 1993, men området har under stora delar av sin historia varit enheter med olika självstyren, i första hand kungariket Böhmen. Efter första världskriget och upplösningen av den habsburgska dubbelmonarkin Österrike-Ungern formade tjeckerna och slovakerna ett eget land. Tjeckoslovakien bestod av territorier från Österrike (Böhmen och Mähren) och Ungern (dagens Slovakien). I slutet av andra världskriget blev de tjeckiska delarna annekterade av Tyskland. Slovakien utnyttjade situationen och förklarade sig självständigt och allierade sig med Tyskland. Efter kriget blev hela Tjeckoslovakien underkastat Sovjetunionen. År 1968 blev kravet om att förändra kommunismen till socialism med ett mänskligt ansikte brutalt nedslaget av regimen. Detta ledde till antisovjetiska demonstrationer som åter medförde repressalier och brutalitet från Sovjetunionen. När Sovjetunionen började upplösas år 1989 fick Tjeckoslovakien sin frihet genom den fredliga sammetsrevolutionen. År 1993 delades Tjeckoslovakien in i två självständiga stater, Tjeckien och Slovakien.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 3

3,4

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Tjeckien genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 3,4 jordklot

Samhälle och politik

En ny grundlag för Tjeckien antogs år 1992 och Václav Havel, tidigare president för Tjeckoslovakien, valdes till landets första president. De två största och viktigaste partierna i Tjeckien är Medborgardemokraterna (ODS), och socialdemokraterna (ČSSD). ODS vill huvudsakligen ha en radikal övergång till marknadsekonomi medan ČSSD har rötter i den förkommunistiska tiden. ČSSD definierar sig idag som ett västerländskt socialdemokratiskt parti. Tjeckien var ett av de tre tidigare länderna i östblocket som i juli 1997 bjöds in för att utvidga NATO. Tjeckien blev medlem i NATO år 1999 och i EU år 2004.

Ett speciellt problem har varit knutet till förhållandet med Tyskland på grund av att den stora tyska folkgruppen sudettyskarna fördrevs från Tjeckien efter andra världskriget. Efter långa förhandlingar antog Tyskland och Tjeckien en proklamation där Tyskland beklagade Nazitysklands övergrepp på Tjeckoslovakien och Tjeckien beklagade sin behandling av sudettyskarna efter andra världskriget.

Mänsklig utveckling

17

31 av 188

Tjeckien är nummer 31 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Tjeckien har en lång tradition som ett lyckat industriland och sitt fördelaktiga läge till Västeuropa. Kombinerat med sina demokratiska traditioner från mellankrigstiden hade Tjeckien ett bättre utgångsläge än många av de andra länderna i Sovjetunionen med att klara övergången till privatkapitalism och demokratiskt flerpartisystem. Ekonomen Václav Klaus blev Tjeckiens första statsminister och ledde övergången till marknadsekonomi. Efter millennieskiftet har den ekonomiska tillväxten varit jämn med en inflation som hållits under kontroll och en arbetslöshet som ligger runt genomsnittet i EU. Tjeckien är trots detta beroende av vad som sker på världsmarknaden, särskilt vad som händer i Tyskland. Under den globala finanskrisen år 2008 drabbades Tjeckien förhållandevis hårt. Det finns även bekymmer för korruption, en stor andel personer som ska pensioneras samt ett svagt välfärdssystem.

Industrin sysselsätter idag ungefär 39 % av Tjeckiens arbetsföra befolkning, 3 % är sysselsatta i jordbruket och 58 % är sysselsatta i tjänstesektorn. Tjeckien har en stadigt växande turistnäring och är också känt för sin ölproduktion.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tjeckien för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

10 495 295

mennesker i Tjeckien

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 6

1,7

barn per kvinna i Tjeckien

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3

3

barn som dör per 1000 levande födde i Tjeckien

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

13

49 946

BNP per invånare i PPP-dollar i Tjeckien

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Tjeckien

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 2

8,30

Ton CO2-utsläpp per invånare i Tjeckien

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 7

9,7

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Tjeckien

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 8

9,8

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Tjeckien

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Tjeckien

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,120

GII-indeksen i Tjeckien

Jobb