[[suggestion]]
Togo
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Lomé

Etniska grupper

Afrikanska stammar (ewe, mina, kabré och 34 andra) 99 %, andra/ospecificerad/ingen 1 %

Språk

Franska (officiell), Ewe och Mina (de två största afrikanska språken i söder), Kabye och Dagomba (de två största afrikanska språken i norr),

Religion

Kristna 42,3 %, folkreligion 36,9 %, muslimer 14 %, hinduiska <1 %, buddhister <1 %, judar <1 %, övriga <1 %, ingen 6,2 % (2020)

Befolkningsantal

8,283,189 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

5679 kvadratkilometer

Valuta

CFA-franc (BCEAO)

Nationaldag

27 april

Andra landsidor

Geografi

Togo sträcker sig från kusten och långt inåt landet. Detta gör att landet har sex olika geografiska regioner. Klimatet domineras av det ekvatoriala regnbältet och fuktig pålandsvind. Nederbörden och temperaturen är förhållandevis lik året runt och ligger runt 25-30 grader. Savann är den dominerande vegetationstypen. I söder och längs floderna växer tropisk regnskog, medan i lagunerna vid kusten växer mangroveskog. Togo har nästan 200 däggdjursarter. Elefant, lejon och geparder finns i norr men hotas av utrotning. Det gör även hyenorna och chimpanserna. Fler än  625 fågelarter har observerats i Togo där 50 av dem är rovfåglar.

Miljöproblemen i Togo är avskogning på grund av svedjebruk och användningen av ved som bränsle. Förorening av vatten skadar hälsan för människor och ödelägger fiskenäringen. Luftföroreningen ökar i de urbana områdena. De hygieniska förhållandena är undermåliga på många ställen, och det råder brist på rent vatten i flera delar av landet. Luftföroreningarna ökar även i de större städerna, däremot har miljösituationen förbättras något efter att sophanteringen börjat fungera bättre.

Historia

Togo har varit bebott sedan förhistorisk tid och har styrts av olika stammar och civilisationer. Från 1500-talet blev Togo indragen i den ekonomiska utvecklingen längs kusten som startade lokalt men övertogs senare av européerna. Det som såldes och köptes var guld, elfenben samt slavar vilket gjorde att området fick namnet slavkusten. I slutet av 1800-talet blev Togo en tysk koloni, trots motstånd från invånarna i landet. Tyskarna byggde ut järnvägar, hamnanläggningar och plantager. Tvångsarbete och hårda skatter blev en vardag för invånarna. Under första världskriget drevs tyskarna ut från Togo och efter kriget blev Togo ett mandatområde under Nationernas Förbund. Landet fick inre självstyre år 1956 och självständighet år 1960. År 1963 tog Gnassingbe Eyadéma makten i Togo genom en statskupp. Eyadéma gjorde Togo till en enpartistat och styre landet enväldigt fram tills hans död år 2005. Då tog hans son Faure Gnassingbe makten i strid med landets grundlag. Övertagandet ledde till våldsamma sammandrabbningar och sanktioner från det internationella samfundet.

Ekologiskt fotavtryck

5

0,6

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Togo genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,6 jordklot

Samhälle och politik

Efter att Faure Gnassingbe tog över makten från sin far har Togo tagit små steg mot demokrati. På 1990-talet hade politisk oro pressat fram en ny grundlag som införde flerpartisystem. Presidenten väljs genom direktval vart femte år och kan återväljas obegränsade gånger. Presidenten utnämner statsministern. Parlamentet, som är Togos lagstiftande instans, väljs vart femte år.

Valen som har genomförts under Eyadéma Gnassingbes regeringstid var genomsyrat av valfusk. Efter att Faure Gnassingbe övertog makten har valen ansetts vara rättvisa av utländska observatörer. Oppositionen i landet har trots detta protesterat mot valresultaten. Oppositionen är emellertid splittrad och har inte lyckats skapa en uppslutning runt sina kandidater. Faure Gnassingbe blev omvald i presidentvalet år 2010. De senaste åren har präglats av politisk oro och stora demonstrationer har förekommit, under dessa demonstrationer har det hänt att demonstranter dödats och arresterats. Den största anledningen till demonstrationerna är krav på att Faure Gnassingbe ska avgå, och att konstitutionen bör ändras så en tidsbegränsning hur länge presidenten kan bli omvald. 

Togo präglas av rivalitet mellan de två folkgrupperna ewe (söder i Togo) och kabré (norr i landet) där Gnassungbé har stöd från kabré. Kabré är också de som dominerar militären, polisen och regeringspartiet Rassemblement du Peuple Togolais (RTP). Oppositionen har sin maktbas bland ewe, som traditionellt arbetar med handel. Etniska konflikter mellan folkgrupperna har kommit att spela en något mindre roll i politiken de senaste åren.

Mänsklig utveckling

10

159 av 188

Togo är nummer 159 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Togos ekonomi har varit präglat av kolonialtiden och den politiska oron som drabbade landet efteråt. Bomull- och fosfatindustrin byggdes upp under kolonialtiden och är fortfarande landets viktigaste exportvaror. Majoriteten av befolkningen arbetar inom jordbruket som fortsätter att spela en dominant roll i ekonomin. Bristen på demokrati och politisk oro har medfört att biståndsorganisationer och utländska investerare har undvikit Togo. Vanskötsel och ekonomiska problem har gjort att den svarta, informella ekonomin har vuxit. Efter att Faure Gnassingbe tog över makten har det genomförts omfattande ekonomiska reformer. Därmed har flera internationella donatorer åter börjat ge bistånd till Togo samtidigt som utlandsskulden har blivit bättre. Under de senaste åren har Togos ekonomi växt. Under de senaste decennierna har jordbruksproduktiviteten ökat, eftersom bönderna har börjat använda gödsel. Sammantaget har Togos ekonomi under de senaste åren växt.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Togo för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

9 053 799

mennesker i Togo

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 4 0

4,1

barn per kvinna i Togo

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

Ingen statistik tillgänglig
barn som dör per 1000 levande födde i Togo

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

Ingen statistik tillgänglig
BNP per invånare i PPP-dollar i Togo

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

1 2 0 4 5
6 7 8 9 10

2,0

av 10 personer er undernärda i Togo

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

Ingen statistik tillgänglig
Ton CO2-utsläpp per invånare i Togo

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

Ingen statistik tillgänglig
av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Togo

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Togo

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Togo

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,580

GII-indeksen i Togo

Jobb