[[suggestion]]
Trinidad och Tobago
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Port of Spain

Etniska grupper

Ostindier 35,4 %, afrikansk härkomst 34,2 %, blandat ursprung 15,3 %, blandad – Afrikansk/östindien 7,7 %, övrigt 1,3 %, ospecificerat 6,2 % (2011)

Språk

Engelska (officiell), karibisk hindustani (en dialekt av hindi), franska, spanska, kinesiska

Religion

Katoliker 26 %, hinduer 22,5 %, angelikaner 7,8 %, baptister 7,2 %, pentecostal 6,8 %, muslimer 5,8 %, sjundedagsadventister 4 %, andra kristna 5,8 %, andra 10,8 %, ospecificerad 1,4 %, ingen 1,9 % (2000)

Befolkningsantal

1 346 350 (2011)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

5 131 kvadratkilometer

Valuta

Trinidad och tobago-dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

27 778 PPP$

Nationaldag

31 augusti

Andra landsidor

Geografi

De två öarna Trinidad och Tobago ligger utanför Venezuelas kust. Det nordliga Trinidad är dominerad av bergskedjan Northern Range, som mäter upp till 940 meter över havet. Det kuperade landet på Tobago utgör en fortsättning av denna bergskedja. Trinidad, som är den största ön, består i huvudsak av lågland med långa vita stränder längs kusten. I sydöst ligger den stora asfaltssjön Pitch Lake, som är världens största reservoar av asfalt. Tropisk regnskog täcker en tredjedel av ön som ligger i utkanten av orkanbältet.

Miljöproblemen i Trinidad och Tobago är förorening av vatten på grund av kemikalier från jordbruket, industriavfall och utsläpp från ett orenat kloaksystem. Det förekommer också tidvis problem med oljeutsläpp och förorening från oljesektorn. Trinidad och Tobago har dessutom problem med avskogning och jorderosion.

Historia

När Christofer Columbus kom till öarna år 1498 bodde flera arawakstammar på Trinidad medan Tobago var obebodd. År 1532 upprättades sockerplantage och en spansk guvernör tillsattes. Indianbefolkningen blev snabbt utrotad på grund av sjukdom och hårt arbete på plantagen och för att ersätta dessa förde spanjorerna slavar från Afrika. Spanien övergav kolonin Trinidad till den brittiska flottan år 1797 och ön blev formellt brittiskt år 1802. År 1814 övertog britterna även Tobago efter att ön hade skiftat kolonialherrar fler gånger än någon annan ö i Karibien. Trinidad och Tobago slogs ihop till en koloni år 1899.

Plantagedriften drabbades hårt av slaveriförbudet och detta blev starten på en stor import av arbetskraft från Indien. Så tidigt som år 1910 fann man olja i landet vilket har gjort Trinidad och Tobago till ett av de rikaste länderna i Karibien. År 1945 fick öarna inre självstyre och år 1962 fick landet självständighet.  

Ekologiskt fotavtryck

1 2 3 4 3

4,4

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Trinidad och Tobago genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 4,4 jordklot

Samhälle och politik

De politiska skiljelinjerna i Trinidad och Tobago har traditionellt följt de etniska skiljelinjerna. De med afrikanskt ursprung har traditionellt röstat på det konservativa People's National Movement (PNM). PNM har haft stort inflytande i Trinidad och Tobago och har haft samma statsminister mellan frigörelsen år 1962 och år 1981. På 1970-talet var den amerikanska Black Power rörelsen förhållandevis stark. Oppositionspartiet United National Congress (UNC) har traditionellt varit för de med indiskt ursprung som är färre i antalet och arbetar i större grad i jordbruket. Den politiska bilden har förbättrats sig under de senaste åren genom att nya partier har skapats.

Trinidad och Tobago är särskilt känt för sin karneval och räknas som födelseplats för instrumenten steelpan och calypso. Runt 96 procent av befolkningen bor på Trinidad. Våld och gängkriminalitet anknutet till narkotika har på senare år ökat och orsakat stort problem för Trinidad och Tobago. För att motverka trenden har Trinidad och Tobago återinfört dödsstraff, trots internationell protest.

Mänsklig utveckling

16

55 av 188

Trinidad och Tobago är nummer 55 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Redan år 1910 fann man olja i Trinidad och Tobago och landet har sedan dess haft en stark ekonomi. Tidigare antogs det att oljeförekomsterna skulle ta slut år 2005 men nya upptäckter av olja och naturgas har skapat ny tillväxt. Trinidad och Tobago har haft en starkt statsstyrd ekonomi, men under 1980-talet fick landet ekonomiska problem på grund av fallande priser på olja vilket ledde till att Trinidad och Tobago tvingades ta hjälp från den internationella valutafonden (IMF). IMF genomförde en privatisering av landets ekonomi. Reformerna hade en önskad effekt på den ekonomiska tillväxten men, som i många andra länder, skedde detta på bekostnad av den sociala utvecklingen och andelen fattiga ökade. Trinidad och Tobago har haft en stark ekonomisk tillväxt under hela 2000-talet.

Turismen är en näring som har ökat starkt och tjänstesektorn bidrog år 2004 med hälften av landets bruttonationalprodukt (BNP) och sysselsatte nära två tredjedelar av landets yrkesföra befolkning. 400 000 turister besöker Trinidad och Tobago varje år.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Trinidad och Tobago för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

1 534 937

mennesker i Trinidad och Tobago

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 5

1,6

barn per kvinna i Trinidad och Tobago

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16

16

barn som dör per 1000 levande födde i Trinidad och Tobago

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

7

27 778

BNP per invånare i PPP-dollar i Trinidad och Tobago

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

7 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,7

av 10 personer er undernärda i Trinidad och Tobago

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1

10,16

Ton CO2-utsläpp per invånare i Trinidad och Tobago

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Trinidad och Tobago

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Trinidad och Tobago

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Trinidad och Tobago

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,344

GII-indeksen i Trinidad och Tobago

Jobb