[[suggestion]]
Tuvalu
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Funafuti

Etniska grupper

Polynesisika 96 %, mikronesier 4 %

Språk

Tuvalska (officiell), engelska (officiell), samoiska, kiribatiska

Religion

Protestanter 98 %, ba'hai 1 %, andra/ospecificerad/ingen 1 %

Befolkningsantal

11,448 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Monarki

Area

26 kvadratkilometer

Valuta

Australisk dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

5 421 PPP$

Nationaldag

1 oktober

Andra landsidor

Geografi

Tuvalu ligger i södra Stilla havet, med Kiribati, Fiji och Samoa som sina närmaste grannar. Landet består av nio öar, varav fem är korallrev. Dålig jordmån och dålig tillgång på färskvatten gör öarna olämpliga för jordbruk. Klimatet är tropiskt med mycket regn, ofta förekommande stormar och små variationer mellan årstiderna. Avskogning och förorening av dricksvattnet utgör allvarliga hot mot miljön, och östaten deltar aktivt i internationella miljöorganisationer. Tuvalus högsta punkt ligger bara 4,5 meter över havet, vilket gör landet särskilt sårbart för förändringar i havsnivån.

Historia

Kontakten mellan Tuvalu och de närliggande öarna Samoa och Tonga var omfattande innan Tualu fick kontakt med omvärlden. Européerna kom till Tuvalu för första gången på 1500-talet, men inte förrän på 1800-talet etablerades närmare förbindelser eftersom valfångsten i Stilla havet ökat i omfattning. I början av 1900-talet blev öarna en del av den brittiska kolonin Gilbert- och Elliceöarna. Liksom i många andra kolonier världen över skedde sammanslagningen över etniska gränslinjer, med i huvudsak polynesier på Elliceöarna och mikronesier på Gilbertöarna. Efter flera år av etniska konflikter avskiljdes Elliceöarna från kolonin år 1974, och år 1978 fick öarna sin självständighet under namnet Tuvalu.

Ekologiskt fotavtryck

Ingen statistik tillgänglig

0,0

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Tuvalu genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,0 jordklot

Samhälle och politik

Tuvalu är en del av det brittiska samväldet och statens formella statschef är den engelska monarken (för nuvarande drottning Elizabeth II). Monarken representeras av en guvernör som måste vara en tuvaluan. Guvernören utses på rekommendation av den demokratiskt valda premiärministern. Tuvalu saknar formella politiska partier och parlamentet har 15 platser som väljs för fyra år i sänder. Politiken domineras av släktband och personliga egenskaper. Parlamentet väljer statsministern som i sin tur väljer fem personer som ska sitta i regeringen. Den klart viktigaste politiska frågan är att bekämpa de globala klimatförändringarna som påverkar östaten i allt större utsträckning.

Mänsklig utveckling

0

av 188

Tuvalu är nummer av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Tuvalu är ett av världens minst utvecklade länder, men är känd för att ha en bra ekonomi med balans i statsbudgeten. Den enda exportvaran är torkad kokos och befolkningen lever främst av fiske och enkelt jordbruk. Det isolerade läget innebär att turismen är mycket liten. En betydande del av bruttonationalprodukten (BNP) består av pengar som skickas hem från emigranter. Regeringen får vissa inkomster från försäljning av mynt och frimärken, men landet är beroende av bistånd från länder som Taiwan, Japan och Nya Zeeland. År 2000 hyrde regeringen ut landets nationella Internet-domän (.tv) till ett amerikanskt företag, vilket har lett till en betydande ökning av intäkterna.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Tuvalu för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

11 396

mennesker i Tuvalu

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 0

3,1

barn per kvinna i Tuvalu

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21

21

barn som dör per 1000 levande födde i Tuvalu

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

2

5 421

BNP per invånare i PPP-dollar i Tuvalu

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Tuvalu

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,60

Ton CO2-utsläpp per invånare i Tuvalu

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 3

9,3

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Tuvalu

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Tuvalu

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Tuvalu

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig
GII-indeksen i Tuvalu

Jobb