[[suggestion]]
Uganda
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Kampala

Etniska grupper

Baganda 16.9%, banyakole 9.5%, basoga 8.4%, bakiga 6.9%, iteso 6.4%, langi 6.1%, acholi 4.7%, bagisu 4.6%, lugbara 4.2%, bunyoro 2.7%, andra/ospecificerad/ingen 29,6 % (2002)

Språk

Engelska, ganda/luganda, niger-kongospråk, nilo-sahariska språk, swahili, arabiska

Religion

katoliker 41.9%, protestanter 42%, musimer 12.1%, andra/ospecificerat/ingen 4% (2002)

Befolkningsantal

35 873 253 (2012)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

236 040 kvadratkilometer

Valuta

Ugandisk shilling

Bruttonationalinkomst per invånare

2 297 PPP$

Nationaldag

9 oktober

Andra landsidor

Geografi

Den centralafrikanska platån utgör tre fjärdedelar av Ugandas landareal och det mesta av landet ligger cirka 900 meter över havet. Klimatet är i huvudsak tropiskt och temperaturen håller sig stabil på runt 22 grader. Savannen täcker stora delar av landet, särskilt efter att det mesta av landets regnskog har blivit nedhuggen. Victoriasjön delas mellan Uganda, Tanzania och Kenya, och bildar delvis Ugandas gräns i söder. Den tidigare fiskrika sjön hotas idag av allvarliga miljöproblem. Fiskbeståndet hotas framförallt överfiske. Förutom det är delar av sjön på väg med att växa igen som en följd av stora mängder vattenhyacinter och för att vattenståndet minskar. Krypskytte, avskogning, överbetning och jorderosion är andra miljöproblem som Uganda tampas med.

Historia

Norra Uganda var bebott från år 3000 f.Kr. av människor som hade invandrat från Nubia. Senare kom bland annat bantutalande människor och människor med hamitisk härkomst från nordöst. I landets norra områden utvecklade det sig efter hand olika klansamhällen, medan det i söder utvecklades olika kungadömen. Från omkring 1840 blev nordområdena angripna av egyptiska och sudanska slavhandlare och kort tid efteråt kom den första europeiska upptäckaren till landet. År 1890 ingick England och Tyskland ett avtal som gjorde att Uganda fick status som brittisk protektorat. Därefter var Uganda under brittiskt styre fram till landet fick sin självständighet år 1962. Efter nio år med orolig demokrati, tog översten Idi Amin makten i en militärkupp år 1971. Efter en brutal och korrupt period som landets ledare, blev han störtad år 1979. Ugandas nuvarande president, Yoweri Museveni, har suttit i makten sedan 1986.

Økologiske fotavtrykk

5

0,6

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Uganda genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,6 jordklot

Samhälle och politik

Ugandas nuvarande president, Yoweri Museveni, tog makten i samband med en statskupp år 1986. I många år höll väst fram Museveni som ett exempel att följa, men de senaste åren har kritiken mot honom ökat. Trots att ett flerpartisystem infördes år 2005 domineras ugandas politik av Museveni och hans parti. År 2011 blev Museveni omvald till president. Perioden efter valet var präglat av en strid mellan presidenten och oppositionen med anklagelser om valfusk. Politikerna har på senare år fått kritik för att slagit ned demonstrationer och politiska samlingar som oppositionen har anordnat. År 2010 blev huvudstaden Kampala utsatt för två terrorattentat något som den islamistiska militärgruppen Al-Shabaab från Somalia tog ansvaret för. Efter att ha terroriserat befolkningen i norra Uganda i över 20 år blev rebellgruppen  utdrivna ur landet. HBTQ personer blir ofta utsatta för diskriminering och homosexualitet är förbjudet i Uganda.

Mänsklig utveckling

10

158 av 188

Uganda är nummer 158 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Cirka 70 procent av Ugandas arbetande befolkning är bönder och landet är självförsörjande när det gäller mat. Kaffe är den klart viktigaste exportvaran och har i perioder stått för 90 procent av landets exportinkomster. Landet är därför synnerligen sårbart för kaffepriserna på världsmarknaden. Uganda hade en relativt bra ekonomisk utgångspunkt då landet blev självständigt år 1962. Men under sin regeringstid fram till 1979 utvisade Idi Amin utländsk expertis och utländskt näringsliv, vilket drabbade landets ekonomi svårt. Den långvariga konflikten med LRA (Lord's Resistance Army) har också påverkat ekonomin negativt.

Även om landet fortfarande kan anses vara mycket fattigt har landet upplevt en stark ekonomisk tillväxt de senaste åren. Brist på tillgång till energi och el är däremot en stor utmaning när det gäller landets industriella utveckling. Även korruption är en stor utmaning som påverkar förmågan att leverera offentliga tjänster och möjligheten att locka till sig investerare. De oljefynd som gjorts i Lake Albert de senaste åren väcker däremot stora förväntningar. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Uganda för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

47 123 533

mennesker i Uganda

Fattigdom

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0

0,14

Ton CO2-utsläpp per invånare i Uganda

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 7 3 4 5
6 7 8 9 10

1,7

av 10 personer har tilgang til rent vann i Uganda

Utdanning

Likestilling

Työ