[[suggestion]]
Ungern
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Budapest

Etniska grupper

Ungerska 85,6 %, romer 3,2 %, tyska 1,9 %, övriga 2,6 %, ospecificerade 14,1 % (2011)

Språk

Ungerska (officiell) 99,6 %, engelska 16 %, tyska 11,2 %, ryska 1,6 %, rumänska 1,3 %, franska 1,2 %, övriga 4,2 %; notera - Ungerska är modersmålet för 98,9 % av de ungersktalande (2011)

Religion

Romersk-katolska 37,2 %, kalvinister 11,6 %, lutheraner 2,2 %, grekisk-katolska 1,8 %, övriga 1,9 %, inga 18,2 %, inget svar 27,2 % (2011)

Befolkningsantal

9,728,337 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

93 030 kvadratkilometer

Valuta

Forint

Bruttonationalinkomst per invånare

41 907 PPP$

Nationaldag

20 augusti

Andra landsidor

Geografi

Floden Donau delar Ungern i två och utgör, tillsammans med Tisza, landets huvudfloder. Ungern har också flera stora insjöar, till exempel Balatonsjön som är Mellaneuropas största färskvattensjö. Majoriteten av landet har slättlandskap med höglandspartier i östra, centrala och norra Ungern. Ungern har tre huvudregioner: På Donaus östra sida ligger den stora slätten (Alföld), på västra sidan ligger den lilla slätten (Kis-Alföld) och i norr finns bergområden som sträcker sig till Karpaterna. Den stora slätten utgör över hälften av Ungerns areal. Landet, med sina stora slätter och låga åsar, har goda förutsättningar för jordbruk. Ungern har kontinentalt klimat med kalla vintrar och varma somrar. Särskilt på den stora slätten upplever man hårda väderförhållanden som heta somrar, kalla vintrar och liten nederbörd. Landets största miljöproblem är försurning. På 1980-talet började landsbygdsområden visa tecken på försurning på grund av användningen av kemiska ämnen i jordbruket och industriell försurning.

Historia

Det nuvarande Ungerns område har en lång historia och har varit bebott av flera olika folkgrupper och erövrades bland annat av Romarriket. Senare, på 400-talet, erövrades området av hunnerna och deras ledare Attila. Namnet Ungern härstammar från medeltiden då ungrare eller madjarer, som var halvnomader, kom från det nuvarande Ryssland. År 896, när madjarerna kom till området, anses av Ungrarna som erövringen av deras hemland. Det ungerska kungariket grundades först år 1001 då Ungerns första kung, Stefan den helige, blev krönt. Stefan införde kristendom i landet. Rikets storhetstid var på 1300- och 1400-talet. Som följd av de osmanska krigen delades Ungern i tre delar, något som varade fram till 1600-talet. Habsburgarna förenade området på slutet av 1600-talet. Ungrarna försökte att uppnå självständighet och gjorde uppror år 1848. År 1867 blev Österrike-Ungern dubbelmonarkin grundat. Mordet på tronföjaren till Österrike-Ungern år 1914 var starten på första världskriget som landet förlorade och ledde till att dubbelmonarkin upplöstes. Ungern deltog också i det andra världskriget på Tysklands sida och blev efter kriget ockuperat av Sovjetunionen som tillsatte en Moskvavänlig regim som styrde landet fram till Sovjetunionens sammanbrott år 1989. Ett folkuppror utbröt år 1956 som brutalt slogs ned av sovjetiska trupper.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 2

2,3

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Ungern genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,3 jordklot

Samhälle och politik

Ungern var det första landet i det socialistiska Östeuropa som gick över tipp demokrati. Övergången började som en följd av demonstrationer år 1988. Detta öppnade upp för ett pluralistiskt system med flera politiska partier, fria fackförbund och andar organisationer och i oktober 1989 blev kommunistpartiet upplöst. Järnridån försvann och östtyska medborgare fick resa genom Ungern till Österrike och Västtyskland, något som bidrog till den östtyska kommunistregimens sammanbrott. År 1990 hölls val i Ungern. 

Ungern är en demokratisk republik med en president som statsöverhuvud. Presidenten väljs av parlamentet för fem år och har en huvudsakligen ceremoniell roll. Parlamentet består av 386 medlemmar som väljs vart fjärde år. Den reella utövande makten ligger hos statsministern och regeringen. De dominerande politiska partierna i ungersk politik är det socialdemokratiska partiet och det högerorienterade borgerliga alliansen.  

Mänsklig utveckling

16

44 av 188

Ungern är nummer 44 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Ungern gick under 1990-talet igenom en snabb övergång från planekonomi till marknadsekonomi. Reformer infördes, myndigheter privatiserade statliga företag och betalade av sin statsskuld. Reformerna skapa en stark ekonomisk tillväxt och en snabb förbättring av levnadsstandarden. Landet blev medlem i EU år 2004. Ungern har en lång tradition som ett jordbruksland, men har länge varit präglat av en övergång till industri och tjänstenäringar. År 2006 var 31,2 procent av den arbetsföra befolkningen sysselsatt inom industri och gruvdrift, 65,1 procent inom tjänstesektorn och 3,7 procent inom jordbruk. Landet har bland annat investerat i bilproduktion, förnybar energi, turism och informationsteknologi. Ungern blev hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2008.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Ungern för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

10 156 239

mennesker i Ungern

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 5

1,6

barn per kvinna i Ungern

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4

4

barn som dör per 1000 levande födde i Ungern

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

11

41 907

BNP per invånare i PPP-dollar i Ungern

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Ungern

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4

4,59

Ton CO2-utsläpp per invånare i Ungern

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Ungern

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

10,0

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Ungern

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Ungern

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,221

GII-indeksen i Ungern

Jobb