[[suggestion]]
Uruguay
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Montevideo

Etniska grupper

Europeiskt ursprung 87,7 %, svarta 4,6 %, ursprungsbefolkning 2,4 %, övriga 0,3 %, inga eller ospecificerade 5 % (2011)

Språk

Spanska (officiell), portunhol, brazilero

Religion

Katoliker 47,1 %, icke-katolska kristna 11,1 %, autonoma kyrkosamfund 23,2 %, judar 0,3 %, ateister/agnostiker 17,2 %, andra 1,1 % (2006)

Befolkningsantal

3,398,239 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Konstitutionell republik

Area

176 215 kvadratkilometer

Valuta

Uruguayansk peso

Bruttonationalinkomst per invånare

28 842 PPP$

Nationaldag

25 augusti

Andra landsidor

Geografi

Uruguay är ett av de minsta länderna i Sydamerika. Landområdet täcker övergången mellan höglandet i Brasilien och det argentinska slättlandet. Vid gränsen till Brasilien reser sig ett högland som löper inåt landet i sydostlig riktning. Mot söder övergår åsarna till slättlanskap. Omkring 85 procent av landet täcks av grässtepp, som mestadels används som betesmark. Río Negro är Uruguays viktigaste flod. Floden delar landet på tvären och rinner igenom flera små sjöar. Río Negro mynnar ut i Uruguay-floden som utgör en naturlig gräns med Argentina. Längs floden finns smala skogsbälten. Uruguay ligger i det suptropiska klimatbältet och har fyra årstider. Det är varmast mellan december och februari och mellan juni och augusti är det vinter. Då kan temperaturen sjunka ned till 0 grader, men det är ingen snö i landet. År 2006 byggde Uruguay en pappersmassfabrik vid Uruguayfloden. Detta ledde till stora protester från argentinska miljöaktivister och ärendet gick till den internationella domstolen. Domstolen kom fram till år 2010 att verksamheten kunde fortsätta eftersom det inte stred mot miljökraven. Luftföroreningar orsakade av industrin är ett stort problem, särskilt i tätbebyggelser.

Historia

På grund av bristen av guldfynd i Uruguay blev landet sent kolonialiserat i jämförelse med andra latinamerikanska länder. Mot slutet av 1600-talet upprättade emellertid Portugal och Spanien kolonier i området. Länderna kämpade om rätten till Uruguay fram till år 1776. Då blev Uruguay en spansk koloni. Indianerna blev nästan helt utrotade och några få rika ägde all jord. Napoleonkriget i början av 1800-talet skadade Spanien och kolonin föll samman. Portugal tog makten och år 1817 blev Uruguay en del av Brasilien. Fem år senare blev Brasilien självständigt från Portugal och med hjälp från Storbritannien uppnådde Uruguay självständighet år 1828. Det liberala Coloradopartiet och det konservativa Blancopartiet grundades på 1830-talet. Våldsamma konflikter mellan dessa partier präglade resten av 1800-talet. År 1903 blev Coloradopartiets Ordóñez vald till president och konflikten lugnade sig. Ordóñez grundade en modern demokrati och en välfärdsstat som är unik i Latinamerika. Uruguay blev på 1950-talet drabbad av ekonomiska problem vilket ledde till ny social oro. År 1973 övertog militären makten. Tortyr, mord och fängslandet av oppositionen präglade 1970-talet. När militärjuntan inte klarade av att stoppa den ekonomiska nedgången gav juntan gradvis ifrån sig makten på 1980-talet. Sanguinetti blev år 1985 den första civila presidenten på 12 år och samhället blev mer friare.

Ekologiskt fotavtryck

7

0,8

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Uruguay genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,8 jordklot

Samhälle och politik

Uruguay domineras av tre partiet som är mer uppbyggda kring individer än ideologi. Coloradopartiet och Blancopartiet har dominerat sedan 1800-talet men i valet år 2004 inträffade en historisk vändpunkt. Vänstersidan fick sin första president och Vänsteralliansen uppnådde majoritet i parlamentets två kamrar. I presidentvalet fem år senare vann ännu en vänsterpolitiker och den politiska kursändringen var bekräftad. Presidenten är både stats- och regeringschef och väljer regeringen själv. Samma person kan inte bli omvald till president mer än två sammanhängande perioder. Uruguay är ett av Latinamerikas mest demokratiska länder. Alla grundlagsändringar måste godkännas av en folkomröstning. Senast år 2009 hölls en folkomröstning om att ta bort amnestilagen från år 1989. Amnestilagen get militären och politiker strafffrihet för brott mot de mänskliga rättigheterna under diktaturen. Folket valde att lagen skulle vara kvar. Utbildningsnivån i Uruguay är hög i jämförelse med andra latinamerikanska länder. All utbildning är gratis, inklusive universitetsutbildningarna, och nästan 1/3 av alla unga studerar. Levnadsstandarden är relativt hög och andelen fattiga är låg i jämförelse med resten av kontinenten. År 2008 fick homosexuella ingå registrerat partnerskap och år 2012 blev Uruguay det andra latinamerikanska landet som tillåter abort.

Mänsklig utveckling

16

57 av 188

Uruguay är nummer 57 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Efter militärdiktaturens fall år 1985 fortsatte de ekonomiska problemen i Uruguay. Högersidans regeringskoalition förde, i samarbete med den internationella valutafonden (IMF), en ekonomisk åtstramningspolitik för att hålla nere inflationen. 1990-talets ekonomiska tillväxt utbyttes år 1999 med nya ekonomiska problem. En rad olika faktorer, däribland sjunkande världsmarknadspriser för Uruguays exportvaror, ledde till en ekonomisk kris år 2002. Landets bruttonationalprodukt (BNP) sjönk med 10 procent, arbetslösheten fördubblades och inflationen ökade. Med hjälp från IMF och export till USA återhämtade sig ekonomin året efter. År 2006 hade Uruguay återbetalt sitt lån från IMF. Emellertid blev befolkningen betydligt fattigare. Vänsterregeringens fattigdomsprogram från år 2005 förbättrade situationen.

Jordbruket är Uruguays största näring. Ylle, skinn och kött är de viktigaste exportvarorna. Beroendet av få exportvaror försöker Uruguay att minska genom att satsa på turism och finanstjänster. Idag besöker runt 1,8 miljoner turister landet varje år. Uruguay deltar i ett frihandelssamarbete med de andra sydamerikanska länderna. Brasilien och Argentina är de viktigaste handelspartnerna.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Uruguay för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

3 423 108

mennesker i Uruguay

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 4

1,5

barn per kvinna i Uruguay

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6

6

barn som dör per 1000 levande födde i Uruguay

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1

1,90

Ton CO2-utsläpp per invånare i Uruguay

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

8

28 842

BNP per invånare i PPP-dollar i Uruguay

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Uruguay

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 9 6

9,6

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Uruguay

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Uruguay

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Uruguay

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,235

GII-indeksen i Uruguay

Jobb