[[suggestion]]
USA
 
USAs flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Washington

Språk

Engelska 82,1 %, spanska 10,7 %, andra indoeuropeiska språk 3,8 %, asiatiska och stillahavsspråk 2,7%, andra 0,7 %. På Hawai är hawaiiska officiellt språk. (2000)

Religion

Protestanter 51 %, romersk-katoliker 24 %, mormoner 1,7 %, andra kristna 1,6 %, judar 1,7 %, muslimer 0,6 %, andra/ospecificerat/ingen 18,6% (2007)

Befolkningsantal

312 247 116

Demokrati och statsskick

Konstitutionell federal republik

Area

9 831 510 Km2

Valuta

Dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

57 638 PPP$

Nationaldag

4 Juli

Andra landsidor

Geografi

USA är världens fjärde största land. Landskapet är varierat, med slätter som sträcker sig från Atlanten mot skogsklädda kullar i öster. Mississippi-Missourifloden, världens fjärde största flodsystem, flyter genom hela USA och rinner ut i Mexikanska golfen. Stora slätter karaktäriserar landskapet väster om bergskedjan Klippiga bergen. Områdena väster om bergskedjan domineras av öken och platåliknande klippformationer som Grand Canyon. Sierra Nevada-bergen sträcker sig längs Stillahavskusten, parallellt med Klippiga bergen. Mount McKinley på 6 194 meter över havet är landets högsta berg och beläget i Alaska. Största delen av USA har ett tempererat klimat, men det tropiska klimatet dominerar i Hawaii och Florida medan Alaska har ett arktiskt klimat.

Användning av konstgödsel och bekämpningsmedel förorenar grundvattnet, och brist på dricksvatten i vissa områden kräver reglering av konsumtionen. I delstaten Kalifornien har det varit torka sedan 2011. USA är även ett av de länder i världen som har högst koldoixidutsläpp.

Historia

Arkeologiska utgrävningar har visat spår av vikingar i det som idag är USA, men området koloniserades inte av européer förrän år 1500. År 1776 bröt sig 13 kolonier på Atlantkusten loss från Storbritannien, vilket ledde till bildandet av USA. Landexpansion skedde successivt, och först 1853 fick USA sin nuvarande omfattning. De två delstaterna Alaska och Hawaii inkluderades år 1959.

1861 utbröt ett inbördeskrig mellan nord- och sydstaterna. Sydstaterna kapitulerade 1865, vilket resulterade i avskaffandet av slaveriet. Inbördeskriget var viktigt när det gäller strategi- och vapenutveckling, och första världskriget stärkte USA:s rykte som en militärmakt. USA klarade sig bra under andra världskriget och blev den första permanenta medlemmen i FN:s säkerhetsråd.

Under efterkrigstiden blev USA världens mäktigaste nation. Landet bidrog med politiskt och ekonomiskt stöd till de länder i Västeuropa som behövde återuppbyggas. USA hade ett tydligt mål att begränsa Sovjetunionens kommunistiska inflytande. Den maktkampen mellan USA och Sovjetunionen kallas för det kalla kriget och tog sig i uttryck genom krigen i Korea och Vietnam, Kubakrisen och kärnvapenupprustning. När Sovjetunionen upplöstes 1989-1991 var USA länge världens enda supermakt.

Efter terrorattentatet i New York den 11 september 2001, som dödade nästan 3000 personer, inledde USA det så kallade kriget mot terrorn.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4 9

5,0

Hvis alle mennesker på Jorden skulle ha samme forbruk som en gjennomsnittlig innbygger i USA ville vi trenge 5,0 jordkloder.

Samhälle och politik

USA är en federal republik bestående av 50 delstater. De federala myndigheterna (presidenten, regeringen m.fl.) ansvarar för bland annat utrikespolitik, försvar, medborgerliga rättigheter, tull och post, centralbanken samt reglering av handeln mellan delstaterna.

Delstaternas ansvar är främst den allmänna lagstiftningen. Konstitutionen från 1787 gäller fortfarande, men med vissa kompletterande bestämmelser. USA har ett flerpartisystem där demokrater och republikaner dominerar. USA:s kongress består av två kamrar, senaten och representanthuset. Presidenten är både regeringschef och överbefälhavare och kan inlägga veto mot lagförslag från kongressen. I januari 2017 tillträdde USA:s nuvarande president, den kontroversielle republikanen, Donald Trump. Nästa val i USA hålls den 3 november år 2020.

Rättssystemet i landet är komplicerat eftersom var och en av de 50 delstaterna har olika rättssystem. USA är en nation byggd på invandring som består av många etniska grupper. Andelen invånare med europeiska anor minskar medan den latinamerikanska befolkningen stadigt ökar.

Utrikespolitik

USA har militära styrkor utplacerade i alla världsdelar och har vapenhandel med många andra länder. Inget annat land har en lika stor militär slagkraft, mycket tack vare USAs teknologiska framgångar. Som en stormakt har USA intressen över hela världen. USA handlar mycket med andra länder och som ett av världens rikaste länder kan USA, i varierande grad, sätta press på andra länder i säkerhetsrådet.

Amerikansk utrikespolitik sätter de mänskliga rättigheterna och frihet högt, men dessa värden hamnar ibland i konflikt med landets egenintresse. USA är aktivt involverad i många länder för att stötta USA-vänliga regeringar eller för att motverka de regeringar som är kritiska mot USA. Detta görs i form av pengar, vapen, tränings- eller utbildningsprogram, och ibland med direkta militära interventioner.

USA är ett av världens mäktigaste land och arbetar aktivt för att förbli det. Ett exempel är USA:s militära budget: skapar man en lista över de 8 länder som lägger mest pengar på militären är USA högst upp - och lägger mer pengar på militären än de andra sju länderna tillsammans.

Menneskelig utvikling

15 av 186

USA er nummer 15 av 186 land på Human Development Index over menneskelig utvikling.

Ekonomi och handel

USA är en av världens ledande ekonomiska makter. Det fria marknadssystemet har traditionellt präglat landets ekonomi och det betonas att myndigheterna ska verka för ett välfungerande näringsliv utan att lägga sig i allt för mycket. På grund av variationer i läge, naturresurser, klimat, transporter och kommunikationer har USA en diversifierad näringsstruktur med stora regionala skillnader. Servicesektorn står för huvuddelen av bruttonationalprodukten (BNP), följt av industri, gruvdrift och bygg- och anläggningsverksamhet.

Landet ligger långt fram inom forskning och utveckling. Utrikeshandeln är viktig för USA, och på senare år har tyngdpunkten för handeln flyttats från Europa till Asien. USA har varit en drivande kraft vid bildandet av frihandelsorganisationen WTO och frihandelsavtal som NAFTA. Landet har ett välutvecklat vägnät som täcker i stort sett hela landet. De stora avstånden har resulterat i en välutvecklad civil luftfart, särskilt vad gäller passagerartrafik.

Finanskrisen år 2008 skapade en lågkonjunktur i USA. BNP sjönk, arbetslösheten steg och den amerikanska staten gick in med omfattande åtgärder (bl.a. ekonomiskt understöd). Först år 2014 gick det att se ett förbättrat resultat för USA efter finanskrisen. Landet har även en stor statsskuld och ett enormt budgetunderskott som påverkar ekonomin och politiken. 

 

 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för USA för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

331 002 651

mennesker i USA

Fattigdom

Klima

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i USA

Utdanning

Likestilling

Arbeid