[[suggestion]]
USA
 
USAs flagg

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Washington

Språk

Engelska 82,1 %, spanska 10,7 %, andra indoeuropeiska språk 3,8 %, asiatiska och stillahavsspråk 2,7%, andra 0,7 %. På Hawai är hawaiiska officiellt språk. (2000)

Religion

Protestanter 51 %, romersk-katoliker 24 %, mormoner 1,7 %, andra kristna 1,6 %, judar 1,7 %, muslimer 0,6 %, andra/ospecificerat/ingen 18,6% (2007)

Befolkningsantal

312 247 116

Demokrati och statsskick

Konstitutionell federal republik

Area

9 831 510 Km2

Valuta

Dollar

Bruttonationalinkomst per invånare

65 298 PPP$

Nationaldag

4 Juli

Andra landsidor

Geografi

USA är världens fjärde största land. Landskapet är varierat, med slätter som sträcker sig från Atlanten mot skogsklädda kullar i öster. Mississippi-Missourifloden, världens fjärde största flodsystem, flyter genom hela USA och rinner ut i Mexikanska golfen. Stora slätter karaktäriserar landskapet väster om bergskedjan Klippiga bergen. Områdena väster om bergskedjan domineras av öken och platåliknande klippformationer som Grand Canyon. Sierra Nevada-bergen sträcker sig längs Stillahavskusten, parallellt med Klippiga bergen. Mount McKinley på 6 194 meter över havet är landets högsta berg och beläget i Alaska. Största delen av USA har ett tempererat klimat, men det tropiska klimatet dominerar i Hawaii och Florida medan Alaska har ett arktiskt klimat.

Användning av konstgödsel och bekämpningsmedel förorenar grundvattnet, och brist på dricksvatten i vissa områden kräver reglering av konsumtionen. I delstaten Kalifornien har det varit torka sedan 2011. USA är även ett av de länder i världen som har högst koldoixidutsläpp.

Historia

Urbefolkningen i Nordamerika, ursprungligen från Eurasien, bosatte sig i landet för flera tusen år sedan. Fram till dess att landet koloniserades av européerna på 1500-talet bodde urbefolkningen i flera hundra olika stamgemenskaper.

När Kristoffer Columbus upptäckte Amerika 1492 trodde han att han befann sig i Indien och började därför kalla urbefolkningen indianer. Landet koloniserades av Europa från 1500-talet, som också förde slavar från den afrikanska kontinenten. Landet har därför varit, och är fortfarande, ett mycket mångkulturellt samhälle bestående av människor från olika delar av världen. Under och efter kolonialismen upplevde urbefolkningen att dödas, förtryckas och fördrivas.

1776 lösrev sig 13 kolonier vid Atlantkusten från Storbritannien, vilket ledde till bildandet av USA. 1861 bröt inbördeskrig ut mellan de nord- och sydstaterna. Sydstaterna gav upp 1865, vilket ledde till att slaveriet avskaffades. Inbördeskriget var viktigt för strategi och vapenutveckling, och under första världskriget stärktes USA:s rykte som en militärmakt. USA deltog på de allierades sida under andra världskriget. Efter kriget blev landet den första permanenta medlemmen i FN: s säkerhetsråd.

Under efterkrigstiden blev USA världens mäktigaste nation. Landet bidrog med politiskt och ekonomiskt stöd till länder som måste återuppbyggas i Västeuropa. Målet var att stoppa Sovjetunionens kommunistiska inflytande. Parallellt med detta skedde också en militär kapplöpning och upprustning. Denna maktkamp kallas det kalla kriget. Det uttrycktes i Korea- och Vietnamkriget, Kubakrisen och kärnvapnet.

Under Bush-administrationen drabbades USA 2001 av en av världens mest kända terrorattacker. I kölvattnet av detta placerade USA ut militära styrkor i flera länder i Mellanöstern och inledde en aggressiv utrikespolitik med det övergripande målet att bekämpa terrorister.

Økologiske fotavtrykk

1 2 3 4 7

4,8

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i USA genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 4,8 jordklot

Samhälle och politik

USA är en federal republik bestående av 50 delstater. De federala myndigheterna (presidenten, regeringen m.fl.) ansvarar för bland annat utrikespolitik, försvar, medborgerliga rättigheter, tull och post, centralbanken samt reglering av handeln mellan delstaterna.

Delstaternas ansvar är främst den allmänna lagstiftningen. Konstitutionen från 1787 gäller fortfarande, men med vissa kompletterande bestämmelser. USA har ett flerpartisystem där demokrater och republikaner dominerar. USA:s kongress består av två kamrar, senaten och representanthuset. Presidenten är både regeringschef och överbefälhavare och kan inlägga veto mot lagförslag från kongressen. I januari 2017 tillträdde USA:s nuvarande president, den kontroversielle republikanen, Donald Trump. Nästa val i USA hålls den 3 november år 2020.

Rättssystemet i landet är komplicerat eftersom var och en av de 50 delstaterna har olika rättssystem. USA är en nation byggd på invandring som består av många etniska grupper. Andelen invånare med europeiska anor minskar medan den latinamerikanska befolkningen stadigt ökar.

Utrikespolitik

USA har militära styrkor utplacerade i alla världsdelar och har vapenhandel med många andra länder. Inget annat land har en lika stor militär slagkraft, mycket tack vare USAs teknologiska framgångar. Som en stormakt har USA intressen över hela världen. USA handlar mycket med andra länder och som ett av världens rikaste länder kan USA, i varierande grad, sätta press på andra länder i säkerhetsrådet.

Amerikansk utrikespolitik sätter de mänskliga rättigheterna och frihet högt, men dessa värden hamnar ibland i konflikt med landets egenintresse. USA är aktivt involverad i många länder för att stötta USA-vänliga regeringar eller för att motverka de regeringar som är kritiska mot USA. Detta görs i form av pengar, vapen, tränings- eller utbildningsprogram, och ibland med direkta militära interventioner.

USA är ett av världens mäktigaste land och arbetar aktivt för att förbli det. Ett exempel är USA:s militära budget: skapar man en lista över de 8 länder som lägger mest pengar på militären är USA högst upp - och lägger mer pengar på militären än de andra sju länderna tillsammans.

Menneskelig utvikling

16 av 188

USA är nummer 16 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index. Se statistik för HDI i alla länder

Ekonomi och handel

USA är en av världens ledande ekonomiska makter. Det fria marknadssystemet har traditionellt präglat landets ekonomi och det betonas att myndigheterna ska verka för ett välfungerande näringsliv utan att lägga sig i allt för mycket. På grund av variationer i läge, naturresurser, klimat, transporter och kommunikationer har USA en diversifierad näringsstruktur med stora regionala skillnader. Servicesektorn står för huvuddelen av bruttonationalprodukten (BNP), följt av industri, gruvdrift och bygg- och anläggningsverksamhet.

Landet ligger långt fram inom forskning och utveckling. Utrikeshandeln är viktig för USA, och på senare år har tyngdpunkten för handeln flyttats från Europa till Asien. USA har varit en drivande kraft vid bildandet av frihandelsorganisationen WTO och frihandelsavtal som NAFTA. Landet har ett välutvecklat vägnät som täcker i stort sett hela landet. De stora avstånden har resulterat i en välutvecklad civil luftfart, särskilt vad gäller passagerartrafik.

Finanskrisen år 2008 skapade en lågkonjunktur i USA. BNP sjönk, arbetslösheten steg och den amerikanska staten gick in med omfattande åtgärder (bl.a. ekonomiskt understöd). Först år 2014 gick det att se ett förbättrat resultat för USA efter finanskrisen. Landet har även en stor statsskuld och ett enormt budgetunderskott som påverkar ekonomin och politiken. 

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för USA för utvalgte indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

332 915 074

mennesker i USA

Fattigdom

Klima

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

15,50

Ton CO2-utsläpp per invånare i USA

Hälse

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 3 4 5
6 7 8 9 9

9,9

av 10 personer har tilgang til rent vann i USA

Utdanning

Likestilling

Arbeid