[[suggestion]]
Vanuatu
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Port-Vila

Etniska grupper

Ni-Vanuatu 97,6 %, delvis ni-vanuatu 1,1%, andra/ospecificerad 1,3 % (2009)

Språk

Stamspråk (över 100) 63,2 %, bislama (officiellt, kreolspråk) 33,7 %, engelska (officiellt) 2 %, franska (officiell) 0,6 %, andra/ospecificerad 0,5 % (2009)

Religion

Protestanter 70 % (inkluderar presbyterianer 27,9 %, anglikanska 15,1 %, sjundedagsadventister 12,5 %, Gudsförsamlingar 4,7 %, Kristi kyrka 4,5 %, Neil Thomas Ministerium 3,1 % och Apostoliska 2,2 %, romersk-katolsk tro 4,7 %, sed 12. 3,7 % (inklusive Jon Frum lastkult), övriga 12,6 %, ingen 1,1 %, ospecificerat 0,2 % (2009)

Befolkningsantal

303,009 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Republik

Area

12 189 kvadratkilometer

Valuta

Vatu

Bruttonationalinkomst per invånare

3 289 PPP$

Nationaldag

30 juli

Andra landsidor

Geografi

Vanuatu består av 12 större och 70 mindre öar varav 65 är bebodda. Öarna sträcker sig över 130 mil från syd till norr i sydvästra Stilla havet. Vanuatus öar är av två typer; vulkaniska och korallöar. Några av öarna har aktiva vulkaner. Landet består av kuperat terräng med dålig jordmån, och bara 9 % av Vanuatus landyta kan användas till jordbruk. Kustremsorna är smala och på några ställen finns det träskmark med krokodiler. Regnskogen täcker en stor del av landet, men snabb avskogning har ökat risken för jorderosion. Vanuatu ligger på gränsen mellan två kontinentalplattor och drabbas ofta av jordskalv. Huvudstaden Port-Vila har flest invånare och ligger på ön Efate. Espirity Santo är emellertid den största och ekonomiskt viktigaste ön. Vanuatu har ett maritimt tropiskt klimat. Från december till april är det mycket nederbörd och orkaner. De övriga månaderna är kyligare och torrare.

Befolkningstillväxten har orsakat flera miljöproblem. Dåliga sanitetsanläggningar och bristande sophantering har lett till vattenförorening. Delar av befolkningen har därför inte tillgång till rent vatten.

Historia

Förutom att man har hittat spår av människor som levde på ön för cirka 3000 år sedan vet man inte så mycket om Vanuatus historia innan européerna "upptäckte" ögruppen. År 1606 kom portugisiska sjöfarare till den största ön och gav ön namnet Espiritu Santo, men koloniseringen började först i slutet av 1700-talet då de första britterna och fransmännen dök upp. Efter ett tag bosatte sig missionärer och handelsmän i ögruppen. Melanesierna, Vanuatus urbefolkning, tvingades till plantagearbete på Fiji och Australien medan européerna började avverka regnskogen. I slutet av 1800-talet insåg Storbritannien och Frankrike att de måste samarbeta om Vanuatu och år 1906 grundade de en gemensam koloni som skulle vara fram till år 1980. Under kolonialtiden blev alla institutioner duplicerade, till exempel fanns det en fransk och en brittisk rättsapparat. De europeiska bosättarna behandlades väl medan melanesierna betraktades som statslösa. Över en tredjedel av jorden ägdes av européerna och efter andra världskriget ökade missnöjet hos befolkningen.

På 1970-talet blev de första partierna grundade; det brittiskt stödda Vanua'aku Pati (VP) och det franskorienterade Union des Partis Moderés (UMP). VP krävde självständighet och år 1980 gav Storbritannien och Frankrike vika för kravet. Walter Lini, VP:s ledare, blev landets första statsminister och satt kvar på posten till 1991. Under den här perioden hade Vanuatu nära anknytningar till kommunistiska länder, medan förhållandet till Frankrike var dåligt. Detta ändrades efter valet 1991 då UMP för första gången blev största parti.

Ekologiskt fotavtryck

1 2 1

2,2

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Vanuatu genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 2,2 jordklot

Samhälle och politik

Vanuatu är en demokratisk republik. Presidenten, som för det mesta har en ceremoniell roll, väljs vart femte år av nationalförsamlingen. Vart fjärde år hålls allmänna val till nationalförsamlingen. Medlemmarna i nationalförsamlingen väljer en statsminister som sedan utnämner de övriga ministrarna. Politiken är mer präglad av personliga maktkamper än av ideologiska skillnader. Etnisk tillhörighet och religion går ofta före lojaliteten till partiet. Detta har lett till att det ofta blir maktskifte. Eftersom politiken bygger på traditionella melanisiska värderingar har konflikterna sällan lett till våld. De mänskliga rättigheterna respekteras i regel, och rättsväsendet räknas som oberoende från staten. Nästan alla vanuatuer är melanesier. Befolkningen är indelad i stammar som lever ganska isolerade från varandra. Vanuatu är Oceaniens enda alliansfria stat, och har ingen egen armé. Länge höll landet en viss distans till alla stormakter, men nu har det starka band till Australien. Landet samarbetar mycket med de andra små önationerna i Stilla Havet.

Mänsklig utveckling

12

139 av 188

Vanuatu är nummer 139 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Vanuatu är ett av världens minst utvecklade länder och är beroende av bistånd. Den ekonomiska utvecklingen i landet har hämmats av långsam modernisering, dålig infrastruktur och för stort beroende av jordbruket (som är känsligt för ändringar i väder och klimat). Jordbruket är basen i ekonomin och sysselsätter två tredjedelar av befolkningen. Även om den mesta produktionen går till det egna hushållet så brukar de flesta sälja en del av det de producerar. Den viktigaste exportvaran är copra, torkat kokosnötskött, som odlas på plantager. På dessa kokosnötsplantager föder man också upp nötkreatur och kött är landets näst största exportvara. De viktigaste handelspartnerna är Thailand och Japan. Den ekonomiska utvecklingen hindras av att Vanuatu är beroende av några få exportvaror. Landet har försök att göra jordbruket mer varierat, men har inte lyckats. Även de många naturkatastroferna gör ekonomin sårbar. Vanuatu blev inte lika hårt drabbat av den globala finanskrisen år 2009 som många andra länder blev. Den asiatiska världsbanken har beskrivit landet som den snabbast växande ekonomin i Stilla havet - mycket på grund av turism, byggprojekt och bistånd. Det har satsats på turism under det senaste decenniet, något som har gjort att landet får in utländsk valuta. Turisterna kommer främst ifrån Australien och Nya Zeeland.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Vanuatu för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

334 506

mennesker i Vanuatu

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 6

3,7

barn per kvinna i Vanuatu

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23

23

barn som dör per 1000 levande födde i Vanuatu

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

3 289

BNP per invånare i PPP-dollar i Vanuatu

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

9 2 3 4 5
6 7 8 9 10

0,9

av 10 personer er undernärda i Vanuatu

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,39

Ton CO2-utsläpp per invånare i Vanuatu

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
0 7 8 9 10

5,0

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Vanuatu

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer har tillgång til rent vatn i Vanuatu

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10

8,9

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Vanuatu

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig
GII-indeksen i Vanuatu

Jobb