[[suggestion]]
Zimbabwe
 

Nyckeltal och fakta

Huvudstad

Harare

Etniska grupper

Afrikaner 99,4 % (övervägande Shona; Ndebele är den näst största etniska gruppen), övriga 0,4 %, ospecificerat 0,2 % (uppskattning 2012)

Språk

Engelska, shona, sindebele, flera midnre språk och dialekter

Religion

Protestanter 74,8 %, katoliker 7,3 %, övriga kristna 5,3 %, traditionella 1,5 %, muslimska 0,5 %, övriga 0,1 %, inga 10,5 % (2015)

Befolkningsantal

14,829,988 (Juli 2021)

Demokrati och statsskick

Parlamentarisk demokrati

Area

390 757 kvadratkilometer

Valuta

Zimbabwisk dollar (dock är valutan för närvarande avskaffad och ersatt av andra valutor, särskilt med US-dollar)

Bruttonationalinkomst per invånare

2 531 PPP$

Nationaldag

18 april

Andra landsidor

Geografi

Landskapet i Zimbabwe är mycket varierat. I landets centrala delar finns höga bergsområden och skogsklädda savanner. Landets västra del består av träsk- och våtmarksområden. I öster växer tät djungel längs bergskedjan Inyanga, som bildar en naturlig gräns mot grannlandet Moçambique. Klimatet är subtropiskt och temperaturen varierar med höjden. Zimbabwe har lite nederbörd och många områden är för torra för jordbruk. Merparten av regnet faller mellan november och mars, och varierar ofta från år till år. Landet har stora miljöproblem, särskilt inom jordbruket. Användningen av giftiga bekämpningsmedel är bland de högsta i världen. Avskogning och jorderosion hotar att skada marken och i städerna förorenas luften av tung industri och trafik. Flera hotade arter riskerar att utrotas på grund av tjuvskyttar som får härja fritt i nationalparker.

Historia

Zimbabwe betyder stort stenhus och landet är uppkallat efter den stad som låg i området på 1200-talet. Zimbabwe var ett rikt handelscentrum, men på 1400-talet övergavs staden när klimatet förändrades och gjorde marken ofruktbar. De kommande århundradena började européerna komma till området och de lokala kungadömena förlorade mycket makt och stora landområden. Det brittiska Sydafrikakompaniet tog kontroll över dagens Zimbabwe i slutet av 1800-talet, fram tills landet blev en brittisk koloni kallad Sydrhodesia år 1923. År 1962 kom det rasistiska partiet Rhodesian Front (RF) till makten efter en klar valseger och år 1965 förklarade sig landet självständigt från det brittiska samväldet. Landet fick namnet Rhodesia och styrdes av en vit minoritet. År 1968 antog FN en resolution som förbjöd alla medlemsländer att handla med Rhodesia. En svart motståndsrörelse växte fram och bedrev gerillakrig mot regeringen under hela 1970-talet. År 1980 blev landet självständigt under namnet Zimbabwe och har sedan dess styrts av frigörelseledaren Robert Mugabe.

Ekologiskt fotavtryck

6

0,7

Om alla människor på jorden skulle konsumera lika mycket som en invånare i Zimbabwe genomsnittligt konsumerar skulle vi behöva 0,7 jordklot

Samhälle och politik

I teorin är Zimbabwe en parlamentarisk republik med flerpartisystem, men sedan självständigheten år 1980 har grundlagen ändrats flera gånger för att öka president Robert Mugabes makt. Mugabes parti Zimbabwe African National Union - Patriotic Front (ZANU-PF) kontrollerar de flesta delarna av samhället. Oppositionen är splittrad och förföljs av säkerhetspolisen CIO. Försök att omfördela jorden från den visa överklassen till den svarta underklassen har fått katastrofala konsekvenser. Stora lantbruksområden har förstörts eftersom de nya jordägarna inte har lärt sig hur det avancerade jordbruksmaskineriet fungerar. År 1990 fick landet in i en ekonomisk kris. Mer än tre miljoner människor har flytt och den zimbabwiska dollarn är värdelös. Skolor och universitet, som tidigare var bland de bästa i Afrika, står tomma. Sjukhusen är stängda, något som särskilt drabbar de många HIV/AIDS-smittade i landet. Elektriciteten i landet rationeras och det är mycket svårt att få tag i bensin. Landet hotas stadigt av hungersnöd. Den sittande regeringen skyller alla problemen på Storbritannien och andra västerländska länder som de hävdar till största presidenten och erövra landet. Efter valet år 2008 tillsattes en övergångsregering där delar av oppositionen fick plats. Övergångsregeringen ska sitta fram tills en ny grundlag har antagits. I början av år 2013 blev Mugabe och oppositionsledarna eniga om ett förslag om en ny grundlag.

Mänsklig utveckling

11

144 av 188

Zimbabwe är nummer 144 av 188 länder vad gäller mänsklig utveckling i Human Development Index.

Ekonomi och handel

Zimbabwes ekonomi har varit på tillbakagång sedan början av 1990-talet då landet drabbats hårt av torka. Många högutbildade personer flyttade och regeringen tvingades ta stora lån för att importera majs och andra livsmedel. Världsbanken och den internationella valutafonden (IMF) lanserade program för att få ekonomin på rätt spår, men drog sig ut när landet slutade att betala amorteringar på de många lånen. Den politiska situationen har lett till att många västländer hålla inne bistånd och vägrar att handla med Zimbabwe. Under 2000-talet utvecklades situationen till en djup ekonomisk kris. Industrin fungerar bara delvis och det är brist på elektricitet och kvalificerad arbetskraft. Jordbruket är nästan helt ödelagt efter de katastrofala jordreformerna på 1990- och 2000-talet. Eftersom Zimbabwes pengar nästan helt förlorat sitt värde har landets invånare blivit allt mer beroende av att byta varor och tjänster för att kunna överleva. År 2009 började dock ekonomin att växa efter att en övergångsregering valts.

Kartor

Statistik

Här kan du ta reda på värden för Zimbabwe för utvalda indikatorer (senaste rapporterade året). Jag vill se all statistik för landet.

Befolkningsantal

Befolkningsantal

16 665 409

mennesker i Zimbabwe

Barn per kvinna

Talet visar hur många barn som föds per kvinna.

1 2 3 3

3,4

barn per kvinna i Zimbabwe

Barnadödlighet

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

50

barn som dör per 1000 levande födde i Zimbabwe

Fattigdom

BNP per invånare

Bruttonasjonalprodukt dividerat med antalet invånare i landet, justerat för köpkraft.

 

1

2 531

BNP per invånare i PPP-dollar i Zimbabwe

Undernärd befolkning

Andelen av befolkningen som är undernärda.

Ingen statistik tillgänglig
av 10 personer er undernärda i Zimbabwe

Klimat

CO2-utsläpp

Ton CO2 per invånare

0,53

Ton CO2-utsläpp per invånare i Zimbabwe

Hälse

Vaksine

Andelen av barn som er vaksinert mot meslinger

1 2 3 4 5
6 7 8 5 10

8,5

av 10 barn er vaksinert mot meslinger i Zimbabwe

Rent vatten

Andel av befolkningen som har tillgång till rent och säkert dricksvatten

1 2 7 4 5
6 7 8 9 10

2,7

av 10 personer har tillgång til rent vatn i Zimbabwe

Utbildning

Läs- och skrivkunnighet

Procentdel av befolkningen över 15 år som kan läsa och skriva.

1 2 3 4 5
6 7 8 10 10

9,0

av 10 personer över 15 år kan läsa och skriva Zimbabwe

Jämlikhet

Fördelning mellan könen

Fördelning mellan könen för hälsa, medbestämmande och yrkesaktivitet

Ingen statistik tillgänglig

0,532

GII-indeksen i Zimbabwe

Jobb