[[suggestion]]
 • Statistik

  HDI - mänsklig utveckling

  Indexet mäter olika länders genomsnittliga resultat inom tre grundläggande områden: 1. Förväntad livslängd, 2. Utbildning och 3. Inkomst (BNP per invånare).
 • Statistik

  IHDI - avslöjar skillnader i ett land

  När FN:s utvecklingsprogram (UNDP) mäter mänsklig utveckling i Human Development Index (HDI) beräknas detta på utvecklingsnivå per capita. Inequality-adjusted Human Development Index (IHDI) kan ge en mer korrekt bild av utvecklingen.
 • Statistik

  GII - jämställdhet

  Gender Inequality Index (GII) är en mätmetod som fångar upp skevheter mellan kvinnor och män på områden som hälsa, medbestämmande och yrkesdeltagande.
 • Statistik

  MPI - Fattigdomsindex

  Multidimentional Poverty Index (MPI) räknar ut hur många människor som lever under fattigdom i ett land, och hur allvarligt denna fattigdom är.