[[suggestion]]
BNP

Forklaring

BNP är ett mått för den samlade värdeskapande i ett land och är här uttryckt i amerikanska dollar.