[[suggestion]]
BNP

Förklaring

BNP är ett mått för den samlade värdeskapande i ett land och är här uttryckt i amerikanska dollar.