[[suggestion]]
Barnarbete
Stapeldiagram
Tabell
Land 2016 (Procent av barn 5-17 år)
Nigeria 31.5
Senegal 22.8
Colombia 3.6
Jordanien 1.7

[[ modalTitle ]]

Kartor