[[suggestion]]
CO2-utsläpp per inv.

Forklaring

Statistiken är en indikator för FN:s millenniemål