[[suggestion]]
Födslar, unga kvinnor

Födslar, unga kvinnorLevande födda per 1000 kvinnor (15-19 år) (2018)

Födslar, unga kvinnor2018

Land Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år) (2018)
Mexiko 71
Uruguay 36
Barbados 32

[[ modalTitle ]]

Födslar, unga kvinnor2018

Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Förklaring

Antal barnafödslar per 1000 kvinnor i åldern 15-19 år. Detta visar fruktsamheten hos unga kvinnor, d v s hur många barns om föds av unga mödrar. Statistiken visar inte alla dimensioner av tonåringsgraviditet eftersom det endast är levande födda barn som är inräknade. Barn som inte visar livstecken vid födseln, missfall och aborter är inte inkluderade i statistiken. 

Indikatorn är en del av delmål 3,7 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Delmål 3,7 handlar om att trygga en allmän tillgång till tjänster som är relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa (bland annat familjeplanering med tillhörande information och utbildning) och se till att reproduktiv hälsa inarbetas i nationella strategier senast år 2030.