[[suggestion]]
Grundskolegång

GrundskolegångProcent (2019)

Grundskolegång2019

Land Procent (2019)
Djibouti 66.5

[[ modalTitle ]]

Grundskolegång2019

Procent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Andelen barn i skolan är baserad på myndigheternas officiella statistik över antalet inskrivna i skolan sett i anknytning till beräknat totalt antal barn i grundskoleålder hos befolkningen. Statistiken är insamlat av UNESCO.