[[suggestion]]
Grundskolegång

GrundskolegångProcent (2018)

Grundskolegång2018

Land Procent (2018)
Peru 96.6
Kazakstan 87.6
Ghana 83.6
Gambia 78.6
Djibouti 57.3

[[ modalTitle ]]

Grundskolegång2018

Procent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Andelen barn i skolan är baserad på myndigheternas officiella statistik över antalet inskrivna i skolan sett i anknytning till beräknat totalt antal barn i grundskoleålder hos befolkningen. Statistiken är insamlat av UNESCO.