[[suggestion]]
Mottagen bistånd

Forklaring

Bistånd inkluderar både alla typer stödordningar (lån, assistans etc.) och rena pengagåvor som givits från offentliga donatorer. Statistiken är omvandlat till US dollar.