[[suggestion]]
Alfabetiseringsnivå, unga

Alfabetiseringsnivå, ungaProcent (2021)

Alfabetiseringsnivå, unga2021

Land Procent (2021)
Afghanistan 55.9

[[ modalTitle ]]

Alfabetiseringsnivå, unga2021

Procent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Förklaring

Alfabetism definieras som en person som kan läsa eller skriva (och förstå det som läses eller skrivs) en kort, enkel utlåtelse om vardagliga ting. Indikatorn kan ses i samband med andelen barn i grundskolan och andelen skolbarn som fullgör grundskolan. Statistiken ger en indikation på hur väl utbildningssystemet fungerar i en av sina huvuduppgifter; läs- och skrivkunnigheter. Statistiken är insamlat av UNESCO.