[[suggestion]]
Alfabetiseringsnivå, unga

Alfabetiseringsnivå, ungaProcent (2020)

Alfabetiseringsnivå, unga2020

Land Procent (2020)
Armenien 99.9
Indonesien 99.8
Spanien 99.6
Saudiarabien 99.5
Peru 99.4
Kuwait 99.3
Palestina 99.2
Nordmakedonien 99.1
Mexiko 99.1
Mongoliet 99.1
Colombia 99.0
Ecuador 98.8
Paraguay 98.6
Bangladesh 94.5
Mali 46.2

[[ modalTitle ]]

Alfabetiseringsnivå, unga2020

Procent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Förklaring

Alfabetism definieras som en person som kan läsa eller skriva (och förstå det som läses eller skrivs) en kort, enkel utlåtelse om vardagliga ting. Indikatorn kan ses i samband med andelen barn i grundskolan och andelen skolbarn som fullgör grundskolan. Statistiken ger en indikation på hur väl utbildningssystemet fungerar i en av sina huvuduppgifter; läs- och skrivkunnigheter. Statistiken är insamlat av UNESCO.