[[suggestion]]
Alfabetism

AlfabetismProcent (2021)

Alfabetism2021

Land Procent (2021)
Afghanistan 37.3

[[ modalTitle ]]

Alfabetism2021

Procent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Förklaring

Alfabetism definieras som en person som kan läsa eller skriva (och förstå det som läses eller skrivs) en kort, enkel utlåtelse om vardagliga ting.

Statistiken ger en indikation om hur väl utbildningssystemet i landet fungerar. Statistiken är insamlad av UNESCO.