[[suggestion]]
BNP per invånare

Förklaring

BNP per capita används ofta som ett mått på ett lands välstånd. Här är BNP per capita uttryckt i US-dollar.