[[suggestion]]
BNP

Förklaring

BNP är ett mått på det samlade värdeskapandet i ett land och är här uttryckt i amerikanska dollar.