[[suggestion]]
Ekologiskt fotavtryck

Förklaring

EF mäts i arealenheter, det vill säga den areal som är nödvändig för att naturen ska kunna förnya de resurser som används. Indikatorn har en nära relation med begreppet hållbar utveckling och är utvecklat för att kunna mäta flera av begreppets aspekter.

Hur stort fotavtryck som varje person kan sätta på vårt jordklot, utan att den ekologiska kapaciteten förringas, beror på hur många människor vi är. Ju fler vi är desto mindre ekologisk kvot har varje person. Världens totala fotavtryck är beroende av världens befolkningsstorlek, genomsnittförbrukningen per person samt resurseffektivitet.

Indikatorn tar sin utgångspunkt i att alla människor har tillräckligt mängd plats eller resurser att använda. År 2001 var denna areal 1,8 hektar per person. För att beräkna denna kvot har man lagt samman all produktiv areal över hela världen och delat den på antalet invånare. Man har inkluderat odlingsbar mark, betesmark, bebyggda områden och sjöområden. I denna beräkning har man satt av areal till de 30 miljoner arter som människan delar planeten med och utlåtit denna mark för den areal som människan har tillgång till. Dessutom har man satt av 12 procent av den ekologiska kapaciteten (med alla ekosystem representerat) för att beskydda mångfalden.