[[suggestion]]
Extrem fattigdom

Extrem fattigdomProcent (2019)

Extrem fattigdom2019

Land Procent (2019)
Zimbabwe 39.5
Honduras 14.8
Colombia 4.9
Brasilien 4.6
Georgien 3.8
Ecuador 3.6
Bolivia 3.2
Indonesien 2.7
Peru 2.2
Argentina 1.5
El Salvador 1.3
Panama 1.2
Armenien 1.1
Costa Rica 1.0
Paraguay 0.9
Dominikanska Republiken 0.6
Kirgizistan 0.6
Turkiet 0.4
Thailand 0.1
Uruguay 0.1
Ukraina 0.0
Vitryssland (Belarus) 0.0

[[ modalTitle ]]

Extrem fattigdom2019

Procent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Förklaring

Här är fattigdom uttryckt i så kallade PPP-dollar. PPP står för Purchasing Power Parities, vilket översätts till köpkraftsparitet eller köpkraftsjustering på svenska. När fattigdom beräknas med hjälp av PPP tar det hänsyn till prisnivån och inkomster i varje land vid uträkningen. Statistiken visar därmed andelen av befolkningen i ett land som lever för mindre än det man kan köpa för 1,9 amerikanska dollar i USA. År 2015 justerade Världsbanken sin gräns för extrem fattigdom från 1,25 dollar till 1,9 dollar.

Statistiken är en indikator för mål 1 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, som har som delmål att ingen ska leva i extrem fattigdom år 2030.