[[suggestion]]
Fredsindex

Förklaring

Indexet är baserat på 23 indikatorer som mäter kriminalitet, tillgång till vapen, militärer i landet, inre våld och förhållandet med andra länder.

Det har gjorts försök på att identifiera förhållanden som är viktiga för att skapa ett fredligt samhälle. En välfungerande demokrati, ett bra utbildningssystem och en hög levnadsstandard är indikatorer som de mest fredliga länderna ofta har gemensamt.

Trots att USA har många av dessa fredliga förhållanden så hamnar landet långt ned på indexet på grund av krigsföring och på grund av att en stor del av landets bruttonationalprodukt (BNP) används på militär utrustning. Det begås även många mord och en stor del av befolkningen sitter i fängelse vilket också påverkar indexet.

Arbetet med indexet är utfört av forskningsorganisationen The Institute for Economics and Peace (IEP). Indexet är erkänt, men också kritiserat eftersom indexet är beroende på vad man väljer att ta med och vad man väljer att inte ta med. Du kan utforska dessa delar genom att följa länken till källan.