[[suggestion]]
Grundskolegång

GrundskolegångProcent (2019)

Grundskolegång2019

Land Procent (2019)
Nepal 96.3
Kazakstan 86.9
Ghana 86.2
Djibouti 66.5

[[ modalTitle ]]

Grundskolegång2019

Procent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Förklaring

Andelen barn i skolan är baserad på myndigheternas officiella statistik över antalet inskrivna i skolan sett i anknytning till beräknat totalt antal barn i grundskoleålder hos befolkningen. Statistiken är insamlat av UNESCO.