[[suggestion]]
Landområden under 5 meter över havet

Förklaring

Statistiken visar procentandelen av ett lands mark som ligger mindre än fem meter över havet. Det kan vara bra att jämföra statistiken med "befolkningar som lever under 5 meter över havet".

Forskare har funnit att de smältande polarisarna kommer att ge den största ökningen av havsnivån längs ekvatorn, vilket omfattar de flesta fattiga och lågliggande kuststaterna.