[[suggestion]]
Levnadsålder

Förklaring

Indikatorn visar hur länge ett nyfött barn förväntas att leva. Statistiken beräknar den förväntade levnadsåldern vid födseln  och är en prognos för den förväntade levnadsåldern för hela befolkningen. Statistiken för de kommande åren är hämtade från FN:s befolkningsrapport och är baserat på att andra faktorer som befolkningstillväxt, fertilitet, migration och dödlighet är stabilt.