[[suggestion]]
Lyckoindexet

Förklaring

 

FN: s nätverk för hållbar utvecklingslösningar (SDSN) har skapat ett index och en årlig rapport, World Happiness Report. Här rankas länder baserat på hur lycklig befolkningen är. Omkring 3000 personer i varje land har blivit ombedda att bedöma sitt nuvarande liv på en skala från 0 till 10, där 0 är det värsta möjliga livet och tio är det bästa möjliga livet. Ju närmare landets poäng är 10, desto lyckligare befolkning.

De sex olika förhållanden som mäts i undersökningen er inkomst, livslängd, social omsorg, frihet, förtroende och generositet.