[[suggestion]]
Mässlingvaccin

Förklaring

Siffrorna mäter andelen barn i landet mellan 12-23 månader som vaccinerats mot mässling. Efter en dos anses barnet vara tillräckligt väl vaccinerat mot sjukdomen.