[[suggestion]]
Undernäring

Förklaring

Undernäring mäts av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO). Det är mycket svårt att mäta hur mycket varje enskild person äter, och dessutom varierar matbehovet till exempel mellan barn och vuxna. För att komma fram till ett genomsnitt är statistiken därför sammanställt av tre olika variabler; fysisk tillgång till mat, kaloribehov hos den enskilde personen och faktiskt matintag.

Statistiken är en indikator för mål 2 ("Ingen hunger") bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.