[[suggestion]]
Ukraina

Introduktion

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 föregicks av den ryska annekteringen av Krim och andra övergrepp 2014. Rötterna till konflikten finns i frågor om mark, makt och säkerhet. Frågor som rör historia, identitet och folkrätt är viktiga. Utöver den direkta konflikten mellan angriparen Ryssland och Ukraina, som bedriver ett försvarskrig, har det genom åren också funnits motsättningar mellan Ryssland och västeuropeiska stater, samt interna motsättningar inom Ukraina, vilket också påverkat konfliktens gång.

Bakgrund

Från 1922 till 1991 var Ryssland och Ukraina delar av Sovjetunionen. Fram till 1954 tillhörde Krimhalvön den ryska delen av det enorma Sovjetunionen. Den sovjetiska ledningen beslutade då att flytta Krim till den ukrainska delen. Krim var fortfarande en del av Sovjetunionen men administrerades av den ukrainska sovjetrepubliken. Makten över både Krim och Ukraina låg fortfarande i Moskva som i dag är Rysslands huvudstad.

När Sovjetunionen upplöstes 1991 förklarades Ukraina som en självständig stat efter att 90 procent av befolkningen hade röstat för självständighet. Ledningen i Moskva accepterade att Krim blev en del av det nya Ukraina. Efter det kalla kriget blev Krim således folkrättsligt en del av staten Ukraina.

Det kalla kriget

Det kalla kriget var en konflikt mellan Öst och Väst som varade mellan 1945 och 1991. Perioden präglades av kapprustning, hot om kärnvapenkrig och maktkamp med fokus på ideologi. Den största makthavaren i öst var Sovjetunionen som styrdes av det kommunistiska partiet från Moskva. Den främsta kraften i väst var USA med västeuropeiska länder som främsta allierade. 

Förhållandet mellan Öst och Väst har varit spänt även efter Sovjetunionens upplösning. Efter närmare femtio år som del av Sovjetunionen, eller den av Sovjet ledda Warszawapakten, valde flera länder i Öst att ansluta sig till den västliga försvarsalliansen Nato. Från rysk sida har det funnits ett motstånd mot Natos utvidgning. Av och till har det funnits möjlighet och initiativ för att dämpa den ryska oron att ställas utanför. Till exempel inrättades ett särskilt Nato-Ryssland-råd för att ge Ryssland en egen ingång till Nato.

Över tid har dock Ryssland fortsatt utvecklats i mer västfientlig och auktoritär riktning. Det har på hemmaplan tagit sig uttryck i bland annat attacker mot den politiska oppositionen och inskränkning av medias och civilsamhällets utrymme. Möjligheterna till samverkan mellan Ryssland och Väst har naturligt nog försvårats av utvecklingen i Ryssland

Konflikten i Ukraina börjar

Ukraina gränsar både till Ryssland och EU. Ukraina har därför intresse av goda relationer med båda parter. Ändå förespråkar olika grupper inom Ukraina ett närmare samarbete med den ena parten. Identitet spelar en viktig roll för vilken sida man förespråkar. De flesta EU-anhängare bor i västra Ukraina och de flesta ryska anhängare bor i de östra delarna av landet. Valet mellan en nära relation med EU och Väst eller med Ryssland har haft stark inverkan på konflikten.

Ukrainas tidiga regeringar misslyckades att reformera landet och parallellt ökade både problem med korruption och befolkningens missnöje.

I den så kallade orangea revolutionen 2004 protesterade folk mot att den förre premiärministern Viktor Janukovytj hade utropats till president efter uppenbart valfusk. Han ansågs också av många vara stödd av Ryssland. Protesterna tvingade fram ett omval där den mer liberale Viktor Jusjtjenko segrade.

Under Jusjtjenko blev Ukraina ett mer öppet och modernt land, men viktiga reformer uteblev. Ryssland markerade sitt ogillande mot Ukrainas nya, mer västvänliga, ledning genom att stundtals stänga av, eller hota att stänga av, gasleveranser från det ryska bolaget Gazprom.

Vid presidentvalet 2010 var allmänhetens besvikelse över uteblivna resultat så stor att Viktor Janukovytj kunde segra utan fusk. Janukovytj förbättrade relationerna till Ryssland och stärkte sin makt genom att driva igenom en vallag som gynnade honom. Samtidigt förhandlade Janukovytj med EU om samarbete och frihandel. .

Janukovitsj avsätts som president i Ukraina

När ett EU-avtal började bli klart 2013 utsatte Ryssland Ukraina för påtryckningar att i stället ansluta sig till en ryskledd ekonomisk union. Rysslands president Vladimir Putin hotade med allvarliga ekonomiska följder för Ukraina om landet närmade sig EU. Det ledde till att arbetet med ett EU-avtal avbröts.

Detta ledde till att demonstranter samlades på Självständighetstorget i Kiev, kallat Majdan, och över tid växte demonstrationerna till att omfatta hundratusentals Kievbor. Bland aktivisterna fanns högerextrema inslag, vilket utnyttjades av regeringen och den ryska ledningen till att avfärda demonstrationerna som ledda av nazister och extremister. Ryska medier, som hade spridning bland ryskspråkiga ukrainare, spred rädsla för att nazister skulle hämnas för hur deras politiska föregångare drabbades under Sovjettiden.

Demonstrationerna slogs ner brutalt. Över 100 demonstranter sköts till döds, enligt vittnen ofta av specialpoliser som var utplacerade som krypskyttar på hustaken runt torget.

Janukovytj pressades under EU:s medling att förhandla med oppositionen och gick med på att genomföra nya val, men när aktivisterna på Majdan fortsatt krävde att presidenten skulle avgå flydde han till Ryssland. I hans frånvaro tippade majoriteten i parlamentet över i oppositionens favör. Janukovytj avsattes, ministrar greps och landets säkerhetsstyrkor ställde sig på de nya ledarnas sida.

Ryssland annekterar Krim

Ryssland reagerade på avsättningen av Janukovitj genom att ta kontroll över Krimhalvön med militära styrkor. Ryssland genomförde sedan ett val som enligt rysk uppfattning visade att befolkningen på Krim ville bli fri från Ukraina. Valet är dock inte internationellt erkänt. Tretton av de femton medlemmarna i FN:s säkerhetsråd röstade för att ogiltigförklara valet. Ett problem med valet var att befolkningen på Krim inte hade rätt att ta den typen av beslut på egen hand, ett annat att valet i praktiken stod mellan två former av utbrytning från Ukraina.

Ryssland anser sedan mars 2014 att Krim är en del av Ryssland, men de allra flesta andra länder i världen erkänner inte Krim som en del av Ryssland. Endast ett knappt dussin stater gör det.

Ryssland gav också stöd till pro-ryska rebeller i östra Ukraina. Dessa var emot myndigheterna i Kiev och inspirerades av Rysslands annektering av Krim. Detta ledde till sammandrabbningar mellan de pro-ryska rebellerna på ena sidan och den ukrainska armén och paramilitära nationalister på den andra. Sammandrabbningarna började under april 2014, främst i provinserna Donetsk och Luhansk i östra Ukraina.

Militärer från Ryssland var också inblandade. Detta erkände Putin för första gången i slutet av 2015 och senare forskning har visat att omkring 300 ryska militära fordon och stridsvagnar befann sig i de ukrainska provinserna på sensommaren 2014.

Rysslands agerande på Krimhalvön och i östra Ukraina är tydliga brott mot folkrätten. Det är anledningen till att Väst införde sanktioner, främst ekonomiska, mot Ryssland. Ryssland svarade med att också införa sanktioner, bland annat genom att helt sluta importera mat från Väst.

Mellan 2013 och 2022 anges dödssiffran i konflikten till cirka 13 000.

Underliggande orsaker och drivkrafter i konflikten

I konflikten finns såväl lokala som internationella underliggande orsaker och drivkrafter.

Omkring 17 procent av invånarna i Ukraina är etniska ryssar och ännu fler har ryska som modersmål. Myndigheter i Ryssland, med president Vladimir Putin i spetsen, hävdar att Ryssland har ett ansvar gentemot etniska ryssar i Ukraina, trots det faktum att de är ukrainska medborgare och har samma rättigheter som den ukrainsktalande delen av befolkningen. 

Frågan om det ryska språkets status har dock skapat oro mellan grupper i Ukraina.

En internationell drivkraft handlar om Rysslands önskan om stärkt eget inflytande över vad de uppfattar som sin ”intressesfär” och att Ryssland ogillar att länder inom denna närmar sig EU och Nato.

Nato upprättades 1949 och fortsatte att existera även efter det kalla krigets slut. Organisationen fick många nya medlemmar efter Sovjetunionens och Warszawapaktens fall då flera tidigare lydstater och Sovjetrepubliker valde att sträva efter EU- och Nato-medlemskap.

Ryssland ogillade i synnerhet att de baltiska länderna (Estland, Lettland och Litauen) blev Natomedlemmar. Detsamma gäller Ukraina.

Sverige och andra västländer har tydligt markerat att varje enskild stat själv måste få välja vilka organisationer den ska vara medlem i. Ryssland ska inte få bestämma detta.

Fredsavtal och mer krig

 • Ett fredsavtal mellan Ukraina, Ryssland och de pro-ryska separatisterna undertecknades i östra Ukraina den 20 september 2014, arrangerat av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Fredsavtalet bröts flera gånger vilket ledde till att parterna ingick i ett nytt fredsavtal i februari 2015, det så kallade Minsk-avtalet.

  Minsk-avtalet bröts även det flera gånger av bägge parter i konflikten och i stället trappades konflikten upp samma år som parterna ingick i fredsavtalet. Våldet har fortsatt åren efter.

 • Hösten 2018 tilltog konflikten på nytt. Det som utlöste eskaleringen var en strängare rysk kontroll av ukrainska skepp på väg in och ut genom Azovska sjön. Ryssland har sedan annekteringen av Krimhalvön år 2014 haft kontroll över Kertjsundet, som ligger mellan Ryssland och Krim och knyter Azovska sjön till Svarta havet. Detta har bidragit till oenigheter mellan Ryssland och Ukraina gällande var territoriegränserna i Azovska sjön egentligen går. Myndigheterna i Ukraina reagerade på den tilltagna konflikten med att införa militärt undantagstillstånd i landet, som innebär att normala lagar är åsidosatta för att myndigheterna ska få större spelrum under en kris.

 • Våren 2019 valdes Volodymyr Zelenskij till Ukrainas nya president. Han erbjöd att ingå i nya samtal med Putin för att få ett slut på konflikten. Detta resulterade i att Putin och Zelenskij samtalade på telefon flera gånger under sommaren 2019.

  Utgångspunkten för samtalen är parternas positioner från Minsk-avtalet år 2015, där Ryssland menar att Ukraina måste acceptera de pro-ryska separatisternas önskan om ökat självstyre och deras rätt till att tala det ryska språket. Ukraina menar att Ryssland måste sluta stötta separatisterna och dra sig ut från östra Ukraina och att det därefter kan genomföras demokratiska val i området med internationella observatörer.

  I december 2019 var Putin inte villig att ge Ukraina kontroll över gränsen förrän lokala val hålls i de separatistkontrollerade områdena, ett krav som Zelenskyy står fast vid. Parterna nådde alltså inte någon överenskommelse om en varaktig fredslösning.

 • Under våren 2021 ökade anspänningarna mellan Ryssland och Ukraina efter att den ryska armen mobiliserat tiotusentals soldater vid gränsen, förflyttat tung vapenarsenal i konfliktområdet och gjort uttalanden som varnade för en förestående militär aktion. Från ryskt håll motiverades mobiliseringen med de risker de ser med det pågående inbördeskriget i Ukraina. -Det är möjligt att det blir en ny mänsklig tragedi, likt den i Srebrenica och den kommer Ryssland göra allt för att stoppa, sade president Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov. Invasionen motiverades även med den kritiska inställningen gentemot Ukrainas president Zelenskyj. Ryssland hävdade bland annat att Zelenskyj censurerat den rysktalande oppositionen i Ukraina genom att stänga tre av deras Tv-kanaler. Under samma veva hade Ukraina även infört sanktioner mot en pro-rysk politiker och affärsman i februari.

  Denna eskalering resulterade i att såväl USA som resten av Nato reagerade. Nato meddelade att man ökat sin militära närvaro i Svartahavsregionen, med fler patruller i luften och en större närvaro till havs. Sedan dess har den ukrainska presidenten Zelenskyj arbetat för att få in Ukraina som medlem i Nato.

  Ryssland placerade över 100 000 soldater vid gränsen till Ukraina våren 2021. Många av dem avlägsnades några veckor senare, som ett resultat av samtal mellan Putin och Biden. Men i november omplacerades återigen många ryska styrkor i gränsområdet, vilket bidrog till att konfliktnivån ännu en gång höjdes 2022.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

Efter att Ryssland i november 2021 placerat över 100 000 militärer vid den ukrainska gränsen ökade anspänningarna. Ryssland krävde bland annat löften om att Ukraina aldrig skulle få ansluta sig till Nato. Natos svar var en bibehållen position att det är upp till Ukraina att besluta om frågan och att det inte är något Ryssland kan diktera.

Den 24 februari 2022 vaknade den ukrainska befolkningen upp till en pågående rysk invasion. Kriget har starkt fördömts av FN, Nato och andra aktörer, då invasionen är ett tydligt brott mot folkrätten och statssuveräniteten.

Också Internationella domstolen (International Court of Justice, ICJ) har krävt att Ryssland avslutar sin invasion av Ukraina.

Efter en dryg veckas krig hade försök till medling initierats. De ryska kraven för fred var däremot långt från acceptabla för Ukraina. Krav på erkännande av Krim som ryskt territorium, självständighet för utbrytarrepublikerna Luhansk och Donetsk samt löften om att aldrig gå med i Nato avvisades utan längre betänketid.

Den ryska invasionen drabbade stora delar av landet, inklusive huvudstaden Kiev. Natoländerna svarade med att införa hårda sanktioner mot Ryssland och den ryska regimen och genom att skicka vapen till Ukraina. Även om Ryssland inledningsvis var mycket starkare militärt än Ukraina har de ryska styrkorna stött på starkt motstånd, något Putinregimen förmodligen inte hade förväntat sig.

Varken Ukraina eller Ryssland uppger hur många soldater som har stupat i kriget. Norges försvarschef Eirik Kristoffersen sa i media i slutet av januari 2023 att hans bedömning är att cirka 180 000 deltagare i de ryska styrkorna har stupat och cirka 100 000 i det ukrainska försvaret.

Den humanitära situationen

Konflikten har orsakat omfattande mänskligt lidande.

FN beräknar, i februari 2023, att minst 8 006 civila har dödats. Men uppgifter från bland annat staden Mariupol, som varit mycket hårt drabbad av kriget, saknas så det verkliga talet är helt säkert mycket högre.

Ett år efter krigsutbrottet anger FN:s flyktingorgan UNHCR att 8 miljoner ukrainare är på flykt utanför landet och cirka 5 miljoner är internflyktingar i Ukraina.

Den humanitära situationen var svår redan före krigsutbrottet i början av 2022. Efter åtta års väpnad konflikt i östra landet var redan före den fullskaliga invasionen 3 miljoner människor i behov av humanitärt bistånd och skydd.

Efter det årslånga kriget, som fortsätter att orsaka omfattande dödsfall, förstörelse, fördrivning och lidande var i mars 2023 nästan 18 miljoner människor – cirka 40 procent av landets befolkning – i behov av humanitärt bistånd och skydd.

Den massiva förstörelsen av civil infrastruktur har gjort livet extremt svårt för miljontals människor. Livsviktiga samhällstjänster, som tillgång till vatten, sjukvård och elektricitet, är allvarligt påverkade. Attacker som drabbat energisystem, skolor och sjukhus, hem och företag har hindrat barns skolgång, gjort sjukhus obrukbara och hindrat livsmedelsförsörjningen.

Kriget har också lämnat osynliga ärr och utsatt miljoner för enorma trauman. Nästan 10 miljoner människor i Ukraina riskerar att drabbas av akut stress, ångest, depression, missbruk och posttraumatiskt stressyndrom, enligt Världshälsoorganisationen.

Stora delar av landet kommer under decennier framöver att behöva minröjningsinsatser. Minor, klustervapen och andra explosiva lämningar efter krigföringen ”har gjort Ukraina till världens största minfält”, sa Ukrainas statsminister i januari 2023. Hans bedömning var att 40 procent av landets yta, 250 000 kvadratkilometer, behöver säkras från minor och andra explosiva lämningar.

Krigsförbrytelser och kränkningar av de mänskliga rättigheterna

Som ett resultat av Rysslands attacker i strid med internationell rätt den 24 februari 2022 inrättade FN:s råd för mänskliga rättigheter en oberoende undersökningskommission för att bedöma om andra brott mot internationell rätt också begås i Ukrainakriget.

Den oberoende internationella undersökningskommissionen för Ukraina (Independent International Commission of Inquiry on Ukraine, IICIU), har rapporterat att krigsförbrytelser, liksom kränkningar av de mänskliga rättigheterna och internationell humanitär rätt, har begåtts. I mars 2023 släpptes kommissionens andra rapport, i vilken sägs att brotten kan komma att anses så grova att det rör sig om brott mot mänskligheten.

Även Internationella brottmålsdomstolen (International Criminal Court, ICC) har inlett utredningar rörande krigsbrott. I mars 2023 utfärdade domstolen en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin samt landets barnombudsman Maria Lvova-Belova efter att barn deporterats från Ukraina till Ryssland.

ICC har dock inte jurisdiktion över ett sorts brott, nämligen aggressionsbrottet (att någon startat ett krig). För att ICC ska kunna döma i sådana fall krävs att båda inblandade stater givit ICC sådan jurisdiktion. Det diskuteras därför att inrätta en specialdomstol för just det brottet i Ukrainafallet.

Många krigsförbrytelser kan – och ska – också beivras i nationella ukrainska domstolar. Vissa stater, såsom Sverige, tillämpar också så kallad universell jurisdiktion över krigsbrott och svenska domstolar kan därför döma i fall som har svensk koppling, till exempel om förövaren eller offret finns i Sverige.

 

FN:s roll i konflikten

Konflikten i Ukraina har diskuterats i FN:s säkerhetsråd. Eftersom Ryssland är både en part i konflikten och har vetorätt i säkerhetsrådet kan inte säkerhetsrådet fungera som ett effektivt politiskt organ som vidtar sanktioner eller andra åtgärder i denna situation.

Majoriteten i FN:s säkerhetsråd har dock inte suttit tyst när Ryssland lagt sitt veto utan i stället kallat FN:s generalförsamling till en specialsession (Emergency Special Session, ESS). Under den pågående sessionen har generalförsamlingen i flera omröstningar bland annat krävt att Ryssland upphör med sin krigföring. Vid den första omröstningen (mars 2022) röstade 141 stater för fördömande av Ryssland. Endast 5 stater inklusive Ryssland röstade emot resolutionen. Med samma överväldigande majoritet (143-7) har generalförsamlingen senare fördömt Rysslands försök att annektera ukrainska områden. I februari 2023 röstade åter 141 stater för att Ryssland skulle dra tillbaka sina trupper och för att krigsförbrytelser ska beivras. Utöver Ryssland röstade endast sex stater emot förslaget (Belarus, Nordkorea, Syrien, Nicaragua, Mali och Eritrea).

Tidslinje: FN och Ukrainakriget 2022

 • 24 februari: FN anser att Rysslands attack mot Ukraina kränker Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och strider mot FN-stadgan.
 • 2 mars: FN:s generalförsamling antar en resolution som uttrycker att Rysslands attack mot Ukraina är djupt beklaglig. (141 röster för, fem emot, 35 nedlagda röster).
 • 4 mars: FN:s råd för mänskliga rättigheter antar en resolution som kräver ett omedelbart tillbakadragande av ryska styrkor från Ukraina, samt inrättandet av en oberoende internationell undersökningskommission för kriget i Ukraina.
 • 16 mars: Internationella domstolen (ICJ) beordrar Ryssland att omedelbart avsluta sin militära operation i Ukraina.
 • 4 april: FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter uttrycker bestörtning över bilder av döda människor på Butjas gator.
 • 7 april: Generalförsamlingen antar en resolution som förbjuder Ryssland från rådet för mänskliga rättigheter. (93 röster för, 24 emot).
 • FN:s generalsekreterare besöker Ukraina och Ryssland i slutet av april.
 • 6 maj: Säkerhetsrådet uttrycker starkt stöd för generalsekreterarens ansträngningar att uppnå en fredlig lösning i Ukraina.
 • 100 dagar efter invasionen hävdar FN:s samordnare för Ukraina att kriget inte kommer att ha några vinnare.
 • 22 juli: Ett viktigt avtal om spannmålsexport från Ukraina via Svarta havet ingås. Den är undertecknad av Ukraina, Ryssland och Turkiet, med FN som observatör.
 • 23 september: Den oberoende internationella undersökningskommissionen, inrättad av människorättsrådet den 5 mars, presenterar bevis på att ett antal ryska krigsförbrytelser har begåtts i Ukraina.
 • 29 september: Generalsekreteraren förklarar att Rysslands planer på att annektera fyra ockuperade regioner i Ukraina skulle bryta mot internationell lag och bör fördömas.
 • 30 september: Säkerhetsrådet försöker fördöma annekteringsplanen, men Ryssland blockerar resolutionen med ett veto.
 • 12 oktober: Generalförsamlingen antar en resolution som avskräcker medlemsländerna från att erkänna Rysslands annektering av de fyra regionerna i Ukraina, och kräver att Ryssland upphäver den illegala annekteringen. (143 röster för, fem emot, 35 nedlagda röster).
 • FN har gett humanitärt bistånd till över 8 miljoner människor sedan krigets början, i samarbete med ett antal partners.

Källa: UNRIC.orgTidslinje för den internationella konflikten om Ukraina

Ukrainakonflikten är inte bara en konflikt mellan ukrainare. Det finns också en internationell konflikt mellan Ryssland och väst. Denna tidslinje visar maktpolitikens historia mellan dessa, bland annat genom att illustrera NATO och EU:s expansion österut sedan Sovjetunionens fall. Det kalla krigets historia, och utvecklingen i Europa efter 1990, är ​​viktig för att förstå Rysslands våldsanvändning i Ukraina i strid med internationell rätt sedan 2014.

 • Under det kalla kriget bildade Väst militäralliansen NATO 1949. Sovjetunionen bildade i sin tur den militära alliansen Warsawapakten 1955. Kartan visar hur stora dessa allianser blev i loppet av det kalla kriget.

 • EU:s ursprung härstammar från 1950 då sex länder bildade Europeiska kol- och stålgemenskapen. Kartan visar hur stort EU var innan det kalla kriget var över.

 • Sedan slutet av det kalla kriget har EU expanderat österut. EU har fått 16 nya medlemsland sedan 1990. De flesta av dem är länder som tidigare var en del av Warsawapakten.

 • Sovjetunionen upplöstes 1991 vilket blev slutet på det kalla kriget. Moskvas makt i Europa hade på kort tid blivit mycket mindre. Samtidigt expanderade NATO österut. Sedan slutet av det kalla kriget har NATO fått 12 nya medlemsländer, de flesta tidigare medlemmar av Warsawapakten.

 • Rysslands president Vladimir Putin (t.v.) har haft stor makt i Ryssland sedan år 2000 då han blev president för första gången. Här syns han tillsammans med tidigare generalsekreterare för FN, Kofi Annan. Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

 • Viktor Janukovitsj valdes till president i Ukraina 2010. Han var pro-rysk samtidigt som han strävade efter en god relation till EU. Då EU lade fram ett frihandelsavtal med Ukraina ledde det till att Janukovitsj var tvungen att välja sida, mellan EU och Ryssland. Ett sådant ultimatum la grunden för interna splittringar i Ukraina.

 • Janukovitsj avvisade EU:s förslag och skrev under ett avtal med Ryssland istället. Det ledde till stora demonstrationen från EU-anhängare i Ukraina i november 2013. Bilden visar en sådan demonstration på Maidan-platsen i huvudstaden Kiev 26 februari 2014. Foto: Sasha Maksymenko/Flickr.

 • Anti-Janukovitsj-demonstrationerna förde med sig dödsfall i de sammandrabbningar som uppstod med polisen. Bilden visar en begravningscermoni den 22 februari 2014, samma dag som det ukrainska parlamentet röstar för att avsätta den demokratiskt valda presidenten, Viktor Janukovitsj. Janukovitsj hävdar att parlamentets beslut var en statskupp och lämnar landet. Foto: NTB Scanpix/Reuters/Baz Ratner.

 • Det ukrainska parlamentet vedertog att landet ska lämna sin status som alliansfritt och ska istället arbeta för ett medlemskap i NATO. Det kan dock ta flera år innan Ukraina blir medlem, bland annat på grund av en rad inträdeskrav. Foto: Statsministerens kontor/Flickr  

 • När Janukovitsj avsattes ledde det till pro-ryska reaktioner i östra Ukraina och på Krim-halvön. Pro-ryska separatister tog kontrollen över Krim i februari 2014 och Ryssland har sedan dess tagit besittning över området. Rysslands agerande stred mot folkrätten och blev startskottet för den internationella konflikten mellan Ryssland och Väst.

 • Rysslands annektering av Krim inspirerade pro-ryska grupperingar i östra Ukraina till att protestera mot ledningen i Kiew. Detta utlöste inbördeskrig i Ukraina, där Ryssland gick in och stöttade de pro-ryska grupperna. FN meddelade i november 2014 att över 4300 människor dött som ett resultat av kriget. Bilden visar frivilliga paramilitära styrkor för det ukrainska högerpopulistiska partiet, som kämpar mot pro-ryska grupper i Donetsk i östra Ukraina. Foto: NTB Scanpix/AFP photo/Vasily Maximov

 • Ett fredsavtal undertecknades mellan Ukraina, Ryssland och de proryska separatisterna i östra Ukraina den 20 september 2014, under överinseende av Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE). Fredsavtalet bröts flera gånger, vilket ledde till att ett nytt fredsavtal slöts i februari 2015, det så kallade Minskavtalet.

  Minskavtalet bröts också upprepade gånger av alla parter i avtalet. Redan samma år som avtalet slöts skedde en allvarlig upptrappning av konflikten. Våldet har fortsatt under de följande åren, med flera kriser och spända perioder på vägen.

 • Hösten 2018 eskalerade konflikten igen. Det som utlöste eskaleringen var en striktare rysk kontroll av ukrainska fartyg som gick in och ut ur Azovska sjön. Sedan annekteringen av Krimhalvön 2014 har Ryssland haft kontroll över Kerchsundet, som ligger mellan Ryssland och Krim och förbinder Azovska sjön med Svarta havet. Detta skapade oenighet mellan Ryssland och Ukraina om var de territoriella gränserna i Azovska sjön faktiskt går. Myndigheterna i Ukraina svarade på den eskalerande konflikten genom att införa ett militärt undantagstillstånd i landet, vilket innebär att normala lagar sätts åt sidan för att ge myndigheterna större spelrum under en kris.

 • Våren 2019 valdes Volodymyr Zelenskyj till Ukrainas nya president. Han erbjöd sig att inleda nya samtal med Putin för att avsluta konflikten. Putin och Zelenskyj pratade i telefon flera gånger under sommaren 2019. De träffades för första gången ansikte mot ansikte i december 2019. De kom då överens om att genomföra ett stort fångutbyte och att fortsätta samtalen under 2020. 

  Utgångspunkten för samtalen mellan Putin och Zelenskyj var parternas ståndpunkter från Minskavtalet 2015. Ryssland anser att Ukraina måste acceptera de proryska separatisternas önskan om mer självstyre och deras rätt att använda det ryska språket. Ukraina anser att Ryssland måste sluta stödja separatisterna och dra sig tillbaka från östra Ukraina och att demokratiska val då kan hållas i området med internationella observatörer på plats. 

  I december 2019 var Putin inte villig att ge Ukraina kontroll över gränsen förrän lokala val hålls i de separatistkontrollerade områdena, ett krav som Zelenskyj håller fast vid. Parterna nådde alltså inte en överenskommelse om en varaktig fredslösning.

 • Konfliktnivån steg igen 2021, när Ryssland anklagade Ukraina för att flytta in stora vapen i konfliktområdet. Ryssland var också kritisk till att den ukrainske presidenten Zelenskyj hade censurerat den rysktalande oppositionen i Ukraina genom att stänga tre av deras tv-kanaler. Ukraina hade också infört sanktioner mot en prorysk politiker och affärsman i februari.

  Som svar ökade Ryssland avsevärt sin militära närvaro i gränsområdet mot Ukraina i april. Detta fick USA och resten av Nato att reagera. Nato meddelade att man ökat sin militära närvaro i Svartahavsregionen, med fler patruller i luften och en större närvaro till havs. Zelenskyj har sedan dess arbetat för att få Ukraina in i NATO som medlem.

  Ryssland placerade över 100 000 soldater vid gränsen till Ukraina våren 2021. Många av dem avlägsnades några veckor senare, som ett resultat av samtal mellan Putin och Biden. Men i november omplacerades många ryska styrkor i gränsområdet, vilket bidrog till att konfliktnivån nådde nya höjder 2022.

 • Utplaceringen av över 100 000 ryska militära trupper nära gränsen till Ukraina i november 2021 gjorde Ukrainakonflikten mer spänd än någon gång sedan 2014. Ryssland krävde bland annat ett löfte om att Ukraina aldrig skulle bli medlem i NATO.

  NATO:S svar var fortfarande att detta måste överlåtas till Ukraina och NATO, och att det inte är något Ryssland kan diktera. Upptrappningen ledde också till att flera NATO-länder mobiliserade delar av sina militära styrkor, och ökade sin närvaro i östra Europa. Detta trots att Ukraina inte är medlem i NATO.

  I slutet av februari attackerade Ryssland Ukraina med reguljära styrkor. En ny fas av konflikten var på gång. Invasionen mötte starkt fördömande från FN, NATO och andra, som är tydliga med att detta är ett klart brott mot internationell rätt och Ukrainas suveränitet.