[[suggestion]]
Om Globalis
 

Vi som står bakom Globalis

Den svenska versionen av Globalis har funnits sedan 2006 och hanteras av Svenska FN-förbundet.

Då Globalis startade år 2003 av det norska FN-förbundet i Norge (FN-sambandet) med stöd från NORAD och Norges Utrikesdepartement, fanns sidan endast på norska. Genom projektprogrammet Nordplus från Nordiska rådet har sidan sedan översatts till svenska, danska, isländska och finska. 

Källor och urval

Allt material på Globalis.se skrivs ursprungligen av Norska FN-sambandet och översätts av Svenska FN-förbundet. I regel används siffror från FN-organ och Världsbanken, med komplettering från andra källor (när siffrorna inte finns hos FN-organ). 

Globalis har idag artiklar om 30 pågående konflikter i världen. Uppsala universitets konfliktdatabas, Uppsala Conflict Data Program (UCDP), är utgångspunkten för de konflikter som valts ut till Globalis. I den databasen räknas en konflikt som aktiv om den har minst två stridande parter och minst 25 personer dör under eller som följd av strid under året. Förutom de konflikter som finns i UCDP finns alla de konflikter där FN har fredsstyrkor med på Globalis. 

Ange Globalis som källa

När du hänvisar till en elektroniskt källa (hemsida, e-bok, databas...) ska du alltid ange det. I många system anger man inom parentes (Elektronisk) eller (Online).

Ange när du har besökt sidan. Spara dessutom en kopia i pappersform eller elektroniskt.

Ett sätt att referera är på följande sätt;

Svenska FN-förbundet, 2013. Konflikten i Kosovo (elektronisk), 30.05.2018. URL:http://globalis.se/Konflikter/Europa/Kosovo. Hämtat: 03.02.2018 

Observera att texterna på Globalis är skrivna och redigerade av många olika personer genom åren och att det därför inte finns någon enskild författare att ange. Referera därför enligt mallen ovan.