[[suggestion]]
Konventionen om förbud mot kemiska vapen

Konventionen namnger typiska ämnen som anses vara kemiska vapen på grund av sina egenskaper eller som kan användas till produktion av kemiska vapen.

Verksamheter som lagrar och använder de namngivna kemiska ämnena eller som syntetiskt framställer vissa organiska kemikalier är täckta av konventionen om förbud mot kemiska vapen. 

Slutförande

Konventionen om förbud mot kemiska vapen totalförbjuder kemiska vapen och ålägger förstörelse av de kvarvarande lagren av sådana vapen. Den bidrar också till att farliga ämnen inte kommer på villovägar så att ämnena kan användas i produktionen av kemiska vapen.

Konventionen grundade sin egen organisation, OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons), som ska se till att länderna som skrivit under konventionen följer artiklarna på ett tillfredsställande sätt. Organisationen fick Nobels fredspris år 2013.

Det är endast sju länder i världen som inte har anslutit sig till konventionen. Egypten, Angola, Nordkorea och Sydkorea har inte signerat konventionen medan Israel och Myanmar (Burma) inte har ratificerat avtalen. Syrien har inte skrivit under avtalet men har indikerat under år 2013 att de tänker ansluta sig till konventionen.

Cirka 80 procent av världens lager av kemiska vapen har förstörts till följd av konventionen.

Över 5000 inspektioner i 86 länder är genomförda.  

Resurser