[[suggestion]]
Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Vedtatt

13.12.2006

Trådt i kraft

03.05.2008

Les mer på engelsk

Convention on the Rights of Persons with Disabilities

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning antogs av FN:s generalförsamling den 13 december år 2006 och trädde i kraft den 3 maj år 2008. Då hade 20 parter anslutit sig till konventionen.

Konventionen innehåller inte några nya särskilda rättigheter men ställer bestämda krav på hur medlemsländerna ska se till att även personer med funktionsnedsättning kan åtnjuta de mänskliga rättigheterna som är förkroppsligade i andra konventioner. Dessa krav innebär att införa lagar och regler som förhindrar diskriminering och införa åtgärder som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att delta på alla områden av samhällslivet. Medlemsländerna förpliktar sig att lämna regelbundna rapporter till en egen kommitté som ska övervaka genomförandet av konventionen efter att denne trätt i kraft.

Läs Sveriges senaste rapport här och den senaste parallellrapporten här. Nästa rapport ska (preliminärt) skickas in år 2015. Du kan hitta alla rapporter på Svenska FN-förbundets hemsida.

Slutförande

I takt med att välfärdsnivån och levnadsstandarden ökar får en stigande andel av befolkningen en nedsatt funktion i en eller annan form under sitt liv. Nästan 10 procent av världens befolkning lever någon form av funktionsnedsättning. Detta gör att personer med funktionsnedsättning är en av världens största minoriteter och konventionen försöker att införa standardregler som ska säkra denna grupp samma rättigheter som alla andra.

Konventionen är en vidareutveckling av arbetet som påbörjades av FN:s generalförsamling som införde standardregler för lika möjligheter för människor med funktionsnedsättning år 1993. Dessa regler var inte bindande, men bidrog till att nya lagar antogs i en rad olika länder över hela världen. Målet med den nya konventionen är att nå fram till de länder som fortfarande inte har förbättra möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta i samhällslivet och åtnjuta samma rättigheter som alla andra.

Resurser