[[suggestion]]
Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Vedtatt

10.12.1984

Trådt i kraft

26.06.1987

Les mer på engelsk

Torturkonvensjonen på engelsk

Konventionen öppnades för underskrifter den 10 december år 1984. Konventionen trädde i kraft den 26 juni år 1987 efter att 20 länder hade anslutit sig till villkoren i avtalet. Konventionen är en utvidgning av förbudet mot tortyr som finns i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter. Konventionen förbjuder varje form av tortyr, oavsett omständigheter, samt gör det förbjudet att skicka människor till länder där risken för tortyr är stor. Genomförandet av konventionen övervakas av FN:s tortyrkommitté (CAT) som utvärderar rapporter från medlemsländerna vart fjärde år. Kommittén tar också emot information från icke-statliga organisationer.

Läs den senaste parallellrapporten till CAT här (2002). Du kan hitta alla rapporter på Svenska FN-förbundets hemsida.

Slutförande

För människorättsaktivister och organisationer som FN är bekämpandet av tortyr en viktig uppgift. Tortyr har varit förbjudet genom internationella avtal sedan början av 1900-talet. Konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning skiljer sig emellertid från de tidigare avtalen genom att konventionen har en bred definition av tortyr. Vid misstanke om tortyr i ett land kan CAT påbörja egna undersökningar. Konventionen anses vara ett viktigt och mer slagkraftigt redskap för utrotandet av tortyr än de tidigare internationella avtalen. Definitionen av tortyr i dessa tidigare avtal har ofta varit snäva och ofullständiga vilket försvårade möjligheterna för att få igång en verklig förändring.

Genomförandet av konventionen övervakas inte endast av CAT utan också av flera frivilliga organisationer som Amnesty International och Human Rights Watch. Dessa grupper tar fram egna rapporter om tortyrtillståndet i alla världens länder och levererar viktig information till CAT. Trots rapportering och stora framsteg är tortyr fortfarande ett stort problem i många olika delar av världen.

Resurser