[[suggestion]]
Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor

Vedtatt

18.12.1979

Trådt i kraft

3.09.1981

Les mer på engelsk

Convention on the elimination of all forms of discrimination against women

Konventionen om avskaffande av diskriminering av kvinnor öppnades för underskrifter den 18 december år 1979. Konventionen gick i kraft år 1981 efter att 20 länder hade anslutit sig till villkoren i avtalet. Målet med konventionen är att skydda kvinnans rättigheter och förstärka jämställdhetsartiklarna i de andra människorättskonventionerna. Genomförandet övervakas av FN:s kvinnokommitté (CEDAW) som utvärderar rapporter om tillståndet i medlemsländerna vart fjärde år.

Läs Sveriges senaste rapport här (2006) och den senaste parallellrapporten här (2007). Nästa rapport ska (preliminärt) skickas in år 2014. Du kan hitta alla rapporter på Svenska FN-förbundets hemsida.

Slutförande

Konventionen är baserad på FN:s deklaration om kvinnors rättigheter som antogs år 1968. Deklarationen var ett resultat av FN:s kommission för kvinnors rättigheters (CSW) arbete. Konventionen anses vara en av de mest problematiska av FN:s människorättskonventioner eftersom jämställdhet uppfattas på olika sätt i olika delar av världen. Oenigheten har medfört att många länder som skrivit under avtalet har ställt villkor på vilka rättigheter de faktiskt vill skydda. Människorättsaktivister har kritiserat detta och menar att underskrifterna är rena symbolhandlingar utan en faktisk förbättring av kvinnans ställning. Problemet med konventionen visar att skyddandet av de mänskliga rättigheterna inte bara är en rättslig fråga utan också en politisk och kulturell fråga.